Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co nás trápí?

Naše město pomalu roste do krásy. Svědčí o tom nejen pěkné náměstí, ale i nově opravené historické domy města. Také naše škola prošla nákladnou rekonstrukcí a její současný vzhled může posoudit každý občan. Do komplexu školních budov však patří i tělocvična, která na svou opravu čeká poměrně dlouho. A zdá se, že ani v letošním roce pro ni nebudou finanční prostředky, přestože se jedná o velmi starou historickou budovu, jejíž počátky spadají do 19. století. Dovolte, abych v krátkosti připomněla některá data související s touto budovou.

Zmínky o ní nalezneme v městské kronice. V roce 1873 jednali členové tělocvičného spolku s panem J. Pfeiferem o koupi části louky na výstavbu tělocvičny. Pozemek nakonec získali za 4000 zlatých. Pak už nic nebránilo tomu, aby se stavba začala realizovat. Základní kámen byl položen 10.5.1882 a stavělo se podle projektu architekta Beníška. I když původní rozpočet byl na 23000 zlatých, skutečné náklady se vyšplhaly na částku 40000 zlatých. Konečně se mohla naplnit ustanovení spolku a tělocvična sloužila k „tělesnému cvičení a procvičování těla.“

Přešla léta a zub času se podepsal na stavu budovy. Proto je nutné co nejdříve začít alespoň s těmi nejdůležitějšími opravami. Je mi naprosto jasné, že městská pokladna není žádný kouzelný měšec, a tudíž finanční prostředky nejsou neomezené, ale neměla by být prioritou právě tato historická budova? Péče o památky svědčí o dobrém vztahu k naší minulosti města. Navíc tělocvična je jediným místem sloužícím k tělesné výchově a sportu. Zatímco v blízkosti ZŠ U Nemocnice vyrostlo další hřiště, naše škola má v tomto ohledu možnosti omezené, a proto je pro nás důležité, aby tělocvična byla důstojným a bezpečným místem pro školní i mimoškolní tělesnou aktivitu.

Závěrem mi dovolte vyjádřit přání, aby zastupitelstvo znovu zvážilo naléhavost opravy tohoto objektu. Blížící se 121. výročí položení základního kamene ke stavbě tělocvičny si to určitě zaslouží.

J. Otmarová, ZŠ Tyršova

Trápí nás to také, paní Otmarová

Paní Otmarová, jako osoba, která je hlavně odpovědná za přípravu a realizaci investic v tomto městě, Vám mohu sdělit, že by Vaše obavy o stav tělocvičny neměly dlouho trvat. Je nutné k tomu znát některé souvislosti:

Základní škola v Tyršově ulici prošla v předchozích dvou letech dvěma etapami poměrně náročné a nákladné rekonstrukce, a to za provozu. Pro tento rok bylo v návrhu investičních akcí dokončení rekonstrukce této historické budovy a zahájení rekonstrukce objektu tělocvičny. Následně měla proběhnout rekonstrukce I. stupně školy (objekt v zahradě). S tím jsme ale počítali až v příštím roce. Jenže havarijní stav pláště budovy I. stupně školy nás donutil přehodnotit priority a nám nezbylo nic jiného než zaměřit svou pozornost na budovu I. stupně ZŠ Tyršova a rekonstrukci tělocvičny odsunout.

Věřte, že mým zájmem a zájmem vedoucího odboru regionálního rozvoje a investic pana Dvořáka je rekonstruovat tělocvičnu v co nejbližší možné době.

Darek Šváb

rn0606_2
Budova tělocvičny v Tyršově ulici čeká na svou opravu. Foto archiv

Tisk Tisk | E-mail E-mail