Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

autor: gdo

18. března byla ustanovena Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Předsedkyní se stala Mgr. Dagmar Žáková, jejím zástupcem Milan Zajíček a tajemnicí paní Hana Trnková. Rozsah územní působnosti pětičlenné komise je shodný s působností pověřeného obecního úřadu III. (miniokresu).

Komise zasedá minimálně 4x ročně a má především poradní a konzultační charakter pro města a obce Šluknovského výběžku.

V případě potřeby je možno telefonovat na tel. č. 412 356 291.

Tisk Tisk | E-mail E-mail