Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji prostřednictvím Rumburských novin neznámému nálezci za navrácení dokladů k mému vozu.

Daniel Tvrdík

*  *  *

Všem, kteří vzpomenuli na zesnulého Petra Zápotockého, za projevenou soustrast a účast s naší bolestí a za květinové dary děkuje rodina Zápotockých.

*  *  *

Kdo si uměl představit, co je stáří, dokud do něj nedorostl?

Přineslo nemoci a problémy, o jejichž existenci jsme neměli ani tušení. Náhle je na nás, vyrovnat se s nimi. Musí to jít, protože každé nové ráno za to stojí! Ne vždy sice svítí slunce, ale když přece vyjde, dostává radost ze života mladý i starý.

Máme štěstí, protože sluníčko není jen na nebi. Je také v některých lidech. Patří k nim i sestřičky z NOEMY v čele s paní Votavovou. Pro mnohé z nás jsou oporou. Na jejich návštěvy nedočkavě čekáme nejen proto, že nám pomohou s úkoly, na které už nestačíme, ale hlavně proto, že nás vždy ochotně vyslechnou, poradí i pohladí. Díky Vám, sestřičky, za to člověčí sluníčko, jímž nešetříte.

Pavla Malejovská

Tisk Tisk | E-mail E-mail