Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk uplatňuje náhradu škody na svém advokátovi

autor: gdo

Město Rumburk obdrželo 6. prosince 2002 platební rozkaz od Okresního soudu v Děčíně, podle kterého mělo zaplatit firmě Harpen, s.r.o. částku 870 tisíc korun plus příslušenství. Rada města schválila 12. prosince na svém jednání příkazní smlouvu a plnou moc pro Mgr. Vlastimila Škodu, který zastupuje město v právních záležitostech, s tím, že podá proti platebnímu rozkazu účinný odpor. Tím by došlo k soudnímu řízení mezi Městem Rumburk a firmou Harpen, což mohlo nakonec vést ke značnému snížení požadované částky nebo dokonce ke zrušení platebního rozkazu.

V lednu však na všechny čekalo nepříjemné překvapení. Společnost Harpen zaslala městu výzvu ke splnění pravomocného platebního rozkazu, a to proto, že právní zástupce města Rumburka nepodal proti němu včas odpor. Město tak muselo zaplatit Harpenu částku 1.314.607,- Kč. Do ní je započítána žalovaná částka 1.235.257,- Kč včetně příslušenství (12% úroky z prodlení ročně) a 79.350,- Kč jako náklady řízení. Tyto částky byly uhrazeny 17. února tohoto roku.

Škodu, kterou město utrpělo díky nepodání odporu, bude požadovat na svém právním zástupci, Mgr. Vladimíru Škodovi.

Tisk Tisk | E-mail E-mail