Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SKANSKA Dopravní stavby, a.s. žalují město Rumburk

autor: gdo

Necelých 21 milionů korun + příslušenství se snaží soudní cestou získat firma SKANSKA Dopravní stavby, a.s. na Městu Rumburk. Vyplývá to z usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 13.2.2003, podle kterého se musí Město Rumburk do třiceti dnů k žalobnímu návrhu vyjádřit a v případě, že uplatněný nárok neuzná, musí vylíčit rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu.

Celou tuto záležitost řešila Rada města společně se svým právním zástupcem Mgr. Škodou. O tomto jednání informoval starosta města Ing. Sykáček Zastupitelstvo města na zasedání 13.3.2003. „Osobně spatřuji určité pochybení Města Rumburku v nedostatečném ošetření smluvních závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené v r. 1996 mezi městem Rumburk a IPS, a.s.“ vysvětlil starosta zastupitelům. Tehdejší smlouvu podepisoval bývalý starosta města pan Václav Pohl. Nepodařilo se dohledat, že by tomuto podpisu předcházelo schválení smlouvy městskou radou nebo zastupitelstvem. „Přesto však Mgr. Škoda shledává jisté možnosti zpochybnění celé žaloby. Za prvé město mělo sice zaplatit IPS, a.s. zálohu ve výši 10 % (cca 21 milionů korun) z celkové částky, ale smluvně nebyla daná podmínka, do kdy tak má být učiněno. Za druhé město mělo předat do 15 dnů od podpisu této smlouvy staveniště, ale jak vyplývá ze zápisů probíhajících kontrolních dnů, ze strany žalobce nebyla vůle toto stanoviště převzít. Právní zástupce města již připravuje obhajobu města při případném soudním jednání. Již dnes je zřejmé, že soud v tomto případu bude mít poslední slovo.“ Pokud by město tento soudní spor prohrálo, mohla by se žalovaná částka vyšplhat až ke třiceti milionům korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail