Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tošovský: „U vás se pořád něco děje“

autor: gdo

Zástupce hejtmana Pavel Tošovský ocenil na doubickém zasedání starostů Šluknovského výběžku (7.3.2003) práci a aktivitu místních samospráv

„Nedávno jsem si dělal malou inventruru své práce a zjistil jsem, že nejčastěji, po Ústí nad Labem, jsem ve Šluknovském výběžku. To, že jsem nejvíce v Ústí, je dáno tím, že tam bydlím, a to, že tak často jezdím k vám na Šluknovsko, je tím, že se u vás pořád něco děje a že se tu stále odehrává nebývalá aktivita. Docela bych přivítal, kdyby takto spolupracovali i starostové z ostatních částí Ústeckého kraje.“

K tomuto lichotivému hodnocení  P. Tošovského se přidal i starosta České Lípy a předseda Euroregionu Nisa pan Petr Skokan, který byl na Sdružení pro rozvoj Šluknovska pozván jako host: „Takovou příkladnou spolupráci místních samospráv nejen mezi sebou, ale i s ostatními subjekty veřejného života, jsem neviděl nikde, ani v oblasti Euroregionu Nisa, ani u nás na Liberecku. Je to skvělé.“

Starostové měst a obcí Šluknovska se sešli na své další schůzce s několika významnými hosty. Kromě již zmíněného zástupce hejtmana Ing. Tošovského a Ing. Manfreda Hellmicha, ředitele Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje to byl především senátor Josef Zoser a krajský zastupitel, předseda finančního výboru a místopředseda komise pro dopravu Ústeckého kraje Darek Šváb. Ten ve svém projevu informoval o připravovaných rozsáhlých opravách silnic II. a III. třídy na Šluknovsku financovaných Ústeckým krajem.

Zástupkyně ARR Euroregionu Nisa Ing. Radka Kotasová a zástupkyně Evropské unie Lenka Knizáčková poskytly přítomným podrobné informace o dotačních progranech EU pro rok 2001 – 2003. O dotacích z Programu obnovy venkova a Programu rozvoje Severozápadních Čech informovali zástupci Ústeckého kraje Ing. Hajšman a Ing. Svoboda.

Starostové dále přijali informaci o pokračování projektu Místní agenda 21, činnosti Tolštejnského panství a připravovaném vydání „Vlastivědy Šluknovska“.

Vzrušení přinesla informace zubních lékařů v čele s doktorem Bartlem o rušení zubních pohotovostí na Šluknovsku od poloviny letošního roku. Pohotovostní lékaři požadují po starostech obcí, aby pokryli svými příspěvky finanční ztrátu, která lékařům hrozí, a to v částce 1,50 Kč na jednoho obyvatele ročně. Touto žádostí byli mnozí starostové zaskočeni, neboť to není tak dávno, kdy byli nuceni z rozpočtů svých měst poskytnout příspěvek na provoz LSPP na Šluknovsku a příspěvek na dopravní obslužnost ČSAD BUS v Ústí nad Labem. Další peníze na podobné služby už není kde brát, a z tohoto důvodu nechtěli okamžitě na podmínky lékařů přistoupit. Reakce lékařů byla více než popudlivá, začali vyhrožovat tím, že přestanou své pacienty o víkedech ošetřovat a že vinu za to budou dávat starostům. Celou vášnivou debatu nakonec uzavřel předseda SPRŠ, starosta Šluknova Ing. Kořínek s tím, že jediní, kdo jsou kompetentní v této věci rozhodovat, jsou zástupci Krajského úřadu, kteří v současné době připravují koncepci sítě veškerých pohotovostních služeb.

Město Rumburk zastupoval na SRPŠ tajemník úřadu Mgr. Pavel Šuk. Ten předal starostům informace o průběhu a zajištění výkonu státní správy v Rumburku a o organizaci tohoto nového úřadu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail