Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zasedání zastupitelstva města se protáhlo přes půlnoc

autor: gdo

Minutou ticha k uctění památky Petra Zápotockého, dlouholetého člena zastupitelstva, který zemřel v sobotu 8.3.2003, zahájil starosta města Ing. Sykáček 13. března  4. zasedání zastupitelstva města.

Na místo P. Zápotockého, který se 19. února vzdal mandátu zastupitele, nastoupil náhradník Ing. Josef Dvorský. Ten, po přečtení slibu zastupitele tajemníkem úřadu Mgr. Šukem, složil slib zastupitele do rukou starosty města a stal se tak právoplatným členem zastupitelstva.

Ing. Dvorský se vzápětí se snaživostí nováčka tak vložil do hry, že projednávání dalších pěti bodů z dvaadvaceti trvalo celé čtyři hodiny. Ve 20.00 hodin upozornil tajemník města Mgr. Šuk starostu, že podle jednacího řádu zastupitelstva musí zastupitelé po čtyřech hodinách jednání hlasovat o jeho dalším pokračování. Starosta tedy navrhl, aby zastupitelstvo pokračovalo, ale Ing. Dvorský přišel s protinávrhem, aby zasedání bylo přerušeno a pokračovalo až za týden. Zastupitelé tedy hlasovali o obou návrzích a většinou hlasů schválili pokračování zastupitelstva až do projednání všech bodů programu. Ten byl vskutku velmi náročný.

O ekonomických záležitostech města přednesl informace místostarosta Darek Šváb, zejména přehled o plnění rozpočtu v roce 2002, vyúčtování finančních prostředků poskytnutých v loňském roce Rumburku ze státního rozpočtu, zdrojové financování reformy veřejné správy a přeneseného výkonu státní správy na rok 2003 a změny pravidel rozpočtového provizoria.

Zastupitelstvo poté dlouho jednalo o poskytnutí příspěvků a dotací z rozpočtu města různým zájmovým organizacím. Největší diskuzi zaznamenala žádost florbalového oddílu, který požadoval od města příspěvek na činnost ve výši skoro půl milionu korun. Místostarosta Engl k žádosti florbalistů podotkl, že jejich požadavek činí více jak polovinu finanční částky, která se má rozdělit i mezi další občanská sdružení (700 tis., pozn. red) a že doporučuje, aby se oddíl snažil dofinancovat svou činnost pomocí grantů. K tomuto návrhu se nakonec přiklonilo i zastupitelstvo, které žádosti florbalistů nevyhovělo.

Dalším bodem programu byla záležitost ve věci žaloby firmy Harpen ČR, s.r.o. o zaplacení částky 870 tisíc + příslušenství, soudní vymáhání 21 milionů korun + příslušenství firmou Dopravní stavby Holding, a.s., Olomouc na městu Rumburk, vyúčtování tepla a kauza domů ve Vrchlického ulici, u nichž v závěru roku došlo ke zřícení vnitřních konstrukcí.

Projednávání dalších bodů programu se protáhlo až k půlnoci a na závěr zasedání zastupitelstva vystoupil tajemník úřadu Mgr. Pavel Šuk s překvapivým prohlášením: „Po zvážení všech objektivních a subjektivních faktorů jsem se rozhodl po 8 letech ukončit své působení na městském úřadu. Další školní rok již zahájím na působišti, ze kterého jsem vzešel. Do té doby bych rád měl příležitost dokončit rozdělanou práci a věci náležitým způsobem předat.“

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno po půlnoci, po osmi a půl hodinách.

Tisk Tisk | E-mail E-mail