Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

VEŘEJNÁ VÝZVA

autor: Mgr. Pavel Šuk, tajemník MěÚ Rumburk

Město Rumburk ve smyslu ¤ 6, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen Zákon), vyzývá zájemce o uzavření pracovní smlouvy na místo
VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK

Požadavky: splnění předpokladů dle § 4 Zákona státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník – trvalý pobyt v ČR věk nad 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost znalost jednacího jazyka splnění předpokladů pro výkon správních činností dle z. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky územního samosprávného celku: vzdělání SŠ (maturita), nebo VŠ ekonomického nebo právnického směru zvláštní odborná způsobilost dle vyhl. MV č. 512/2002 (v platném znění), znalost Správního řádu a praxe v oboru min. 5 let komunikativnost, organizační schopnosti, zkušenosti s řízením kolektivu znalost německého či anglického jazyka výhodou řidičské oprávnění sk. B. výhodou.

Zájemce podá přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka datum a podpis žadatele.

Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a o ZOZ výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (u cizích státních příslušníků doklad vydaný domovským státem) ověřená kopie lustračního osvědčení, nebo čestné prohlášení o negativním lustračním osvědčení.

Platová třída, odpovídající druhu práce: 9. platová třída dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění, zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let.

Lhůta pro podání přihlášky: do 24.4.2003

Způsob podání přihlášky: písemně s označením „Výběrové řízení ObŽÚ – k rukám tajemníka MěÚ“.

Adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Rumburk, podatelna MěÚ, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Výběrové řízení vyhlašuje v souladu s § 7, odst. 3/ Zákona vedoucí úřadu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail