Řidiči pozor!

Tištěné noviny 08/2003 | 24. 4. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Město Rumburk se souhlasem Policie ČR DI Děčín stanovilo místní úpravu na pozemní komunikaci v ulici 2. polské armády.

V této ulici je zaveden s účinností od 7. dubna 2003 jednosměrný provoz směrem od tř. 9. května.

Toto opatření bylo nutné k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na této komunikaci, k zajištění její údržby a k rozšíření parkovacích ploch po obou stranách komunikace, v souvislosti s rozšířením Městského úřadu v Rumburku o další budovu a s parkováním vozidel sousedících firem a prodejen.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/04/24/ridici-pozor/