Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

NOEMA slaví desáté narozeniny

autor: Ludmila Votavová

10 let komplexní domácí péče ve Šluknovském výběžku

Již od února 1993 poskytujeme zdravotní péči přímo v rodinách našich pacientů. Často se jedná o nemocné, kteří by jinak museli ležet v nemocnici, mají však to štěstí, že se o ně rodina může starat a praktický lékař jim tuto péči indikoval.

Za deset let naší činnosti na celém Šluknovsku jsme ošetřily několik stovek pacientů a provedly několik tisícovek odborných úkonů. Jsou to odběry krve, injekce, aplikace inzulínu, podání infuzí, měření hladiny cukru v krvi glukometrem, měření tlaku, převazy po operacích, úrazech i převazy bércových vředů, péče o ležícího pacienta, prevence a ošetřování proleženin, péče o stomie a cévky, cévkování žen, očistné klyzma, rehabilitační cvičení.

Každý den a za každého počasí se nás šest zdravotních sester vydává za svými pacienty po celém Šluknovsku, abychom pomohly a potěšily. Při první návštěvě zjistíme, co bude třeba, a domluvíme se s nemocným a rodinou. Rozhodující slovo při určování potřebné péče má však praktický lékař. Na základě jeho rozhodnutí je pak péče poskytována a proplácena zdravotními pojišťovnami, které v nutných případech mohou proplatit až tři naše návštěvy denně. Někdy je také třeba některých pomůcek, které buď můžeme zapůjčit samy, nebo je zajistíme spolu s firmou Ruli. Jedná se o nemocniční lůžko, podložku proti proleženinám, podložní kola a mísy, močové lahve, hole, berle, hygienické židle, vozíčky, chodítka, pleny a plenkové kalhotky.

Naším úkolem je zajistit nemocnému kvalitní a kvalifikované ošetření a co nejvíce zkvalitnit jeho život. Snahou je, aby pacient zůstal co nejdéle soběstačný a dokázal žít co nejdéle ve svém prostředí. Působíme proto na nemocné a jejich příbuzné, snažíme se o rozcvičení, vhodnou polohu, dodržování správného dietního, pitného a pohybového režimu. V péči o pacienta úzce spolupracujeme s rodinou, přejeme si, aby se náš pacient cítil co nejlépe, a odměnou nám je spokojenost jeho i jeho příbuzných. Někdy je však naše pomoc potřebná i u umírajícího člověka a pak je naším posláním zmírnit fyzické a psychické utrpení pacientovi i jeho příbuzným. Abychom zajistili našim pacientům rovnocennou péči, pracujeme denně i o sobotách, nedělích a svátcích, pohotovost má vždy jedna sestra v noci.

V roce 2000 jsme navíc převzaly od města Rumburk výkon pečovatelské služby, takže si lze u nás objednat také dovoz oběda, nákupu, úklid a další pečovatelské úkony, na které si ale klienti musí doplácet. Do našeho dobrého a stálého kolektivu patří také pečovatelky, rehabilitační pracovnice a několik sestřiček, které nám vypomáhají příležitostně a dle potřeby.

Během desetiletého působení jsme musely překonat mnoho problémů a prožily různé strasti, ale také mnoho radosti ze zlepšení zdravotního stavu pacientů, vděčných příbuzných, z užitečné a dobře vykonané práce. A i do budoucnosti si přejeme, aby naše zkušenosti, profesionální a lidský přístup byly využity a dostaly se k těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Pokud budete potřebovat, obraťte se na svého praktického lékaře nebo přímo na naše telefonní číslo 412 332 780. Jsme připraveny vám kdykoliv pomoci.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem, kteří domácí péči podporují a jakýmkoli způsobem nám pomáhají. Jen díky pochopení mnoha lidí a dobrému rodinnému zázemí můžeme tuto náročnou práci vykonávat. Děkujeme.

rn0907_1
Kolektiv zdravotních sester domácí ošetřovatelské péče NOEMA slaví 10. narozeniny. foto: D. Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail