Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Normální je odpady třídit

autor: Milan Hulán, Pro EKO VDF

Dovolte v tomto posledním příspěvku miniseriálu věnovanému třídění odpadů krátkou rekapitulaci. Dříve však několik souvisejících postřehů.

Jak již ostatně i z textu nového zákona o odpadech č. 185/ 2001 Sb. vyplývá – a problematice využití odpadů je zde věnováno v porovnání s předchozí „stodvacetpětkou“ podstatně více prostoru – je povinností všech původců odpadu předcházet vzniku odpadu a vzniknuvší odpad předat prioritně k jeho následnému využití. Ano, zákon jednoznačně akcentuje třídění odpadů nad ostatními způsoby nakládání – zneškodňování odpadů. Tedy jak domácnosti, potažmo obce, privátní subjekty a další instituce jsou vázány povinností řídit se uvedenou dikcí zákona. Proč zde zmiňujeme zákon a proč s takovou razancí? Vždyť by to mohlo některé čtenáře RN naopak odradit. Důvodem je následující. Stačí nahlédnout do zákoutí nejrůznějších prodejen, které se řídí zřejmě pouze zákonem prodeje. Kulturou prodeje pouze před nákupními prostory a uvnitř nich, nikoliv tam, kam nedohlédne oko zákazníka. Jeden příklad za všechny – z Varnsdorfu. Jistá prodejna, která patří jak známo do sítě zahraničního obchodního řetězce, je umístěna v centru města. Zadní trakt je orientován do ulice Otáhalova – pohled od střední průmyslové školy! A zde se nabízí pohled, který okolí rozhodně nepomáhá, naopak ho hyzdí. A nedej bože, když se zvedne vítr… Současně existuje nemálo konkrétních výrobních podniků, které mají podobný „diktát“ zákona. Ten se pro změnu nazývá zákon výroby. Odpad a jeho využití se do vypjatých výrobních norem prostě nevejde. Ano, předmětná problematika je během na dlouhou trať, nicméně věnujme se jí a nebojme se na podobné nešvary upozornit.

Zpět k ukázněnému třídění. Předmětem třídění odpadů v domácnostech a obsahem zelených pytlů mohou být následující odpady (text z nového odpad. pytle):

  • papír – noviny, časopisy, katalogy, sešity, knihy, kartón, lepenka, kancelářský papír, nepatří sem mastný, voskovaný a mokrý papír,
  • nápojové kartony – rozstřižené, vymyté a složené kartony od mléka a džusů,
  • textil – pletené výrobky z přírodních materiálů, bez knoflíků, spon a zipů, nepatří sem syntetické materiály a znečištěný textil,
  • lahvové sklo – nepatří sem keramika, porcelán, lahve od chemikálií a skleněné střepy,
  • plasty – PET lahve od nápojů, vždy sešlápnuté, vč. etiket a víček, ostatní plasty – igelitové fólie, sáčky a igelitové nákupní tašky, plastové lahve, kelímky od jogurtů apod., nepatří sem mastné a zašpiněné plasty a nádoby od chemikálií,
  • polystyren – polystyren od bílého zboží, nepatří sem mastný a zašpiněný polystyren,
  • kovy – drobné kovové předměty, uzávěry a obaly, nepatří sem plechovky od barev a chemikálií.

Do pytle patří vždy jeden druh odpadu!

Dnes o nápojovém  kartonu

Zpracování nápojových kartonů v nově instalované lince v Bělé pod Bezdězem, kam chystáme první dodávku slisovaných NK, se orientuje dvěma směry. Tím prvním je přepracování „krabic od mléka a džusů“ na desky různých tlouštěk a formátů. Nadrcené NK o velikosti fragmentu cca 1 cm se za značného tlaku a působením tepla lisují na kontinuálním lisovacím zařízení do formátu desek. Tyto po provedení povrchových úprav – aplikaci dýhy, laminaci mohou sloužit jako desky nábytkové, přesahující svými parametry známou dřevotřísku. Druhým směrem je (taktéž po nadrcení) separace hmoty na dvě, resp. tři materiálové báze – buničinu, polyetylén. a hliníkovou folii. Využití vyseparovaných složek NK, jak už z názvu vyplývá, je zřejmé. Nicméně přejme si, aby zatěžkávací zkouška v Bělé proběhla ve prospěch perspektiv zpracování této hojně zastoupené obalové složky komunálního odpadu.

V minulém vydání RN jsme slíbili vytištění mapky svozové trasy města Rumburku a anketní otázku – vyhovuje Vám navržená svozová trasa, je současně trasou optimální? Pravdou je, že svozová trasa až na drobné individuální požadavky jednotlivců je v nezměněné podobě od samotného jejího vzniku. Odpovězte prosím do redakce RN, je-li profil trasy a tedy dostupnost od Vašeho bydliště přijatelná, případně navrhněte objektivní změnu.

S přáním „dožeňme společně v množství vytříděného odpadu sousední Krásnou Lípu a Jiříkov“

Tisk Tisk | E-mail E-mail