Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pravidla pro dopisovatele Rumburských novin

autor: redakční rada RN

Vážení čtenáři,
velmi nás těší Váš zájem o Rumburské noviny. Svědčí o tom řada telefonátů a dopisů, ale i příspěvků, které chcete uveřejnit. Rádi bychom vyhověli všem, ale bohužel rozsah listu je omezen a nelze některé články z prostorových důvodů zveřejnit. Stává se pak, že dopisovatel je často naším nepopulárním rozhodnutím rozladěn a pohoršen.

Abychom předešli dalším podobným nedorozuměním, doporučujeme všem přispěvatelům, aby se řídili těmito pravidly:

  1. Příspěvek nebo reakci na článek v Rumburských novinách má právo poslat každý občan.
  2. Článek by neměl být delší než 20 řádků strojopisu. V případě nutnosti může redakce článek krátit dle potřeby tak, aby byl zachován smysl a obsah článku.
  3. Obsah článku nesmí odporovat tiskovému zákonu, zákonu na ochranu osobních dat a osobnosti, nesmí se v něm vyskytovat vulgární slova, nesmí propagovat násilí, rasovou, náboženskou nebo jinou nesnášenlivost, fašismus, terorismus apod. V článku se nesmí vyskytovat evidentně nepravdivé a lživé informace.
  4. Články, v nichž budou napadány nebo obviněny nějaké další osoby z jakýchkoli trestných činů nebo přestupků, nemohou být zveřejněny, dokud jmenované osoby nebudou pravomocně soudem uznány vinnými.
  5. Články, jejichž obsah je zaměřen komerčně, které propagují jakékoliv zboží, službu nebo obchod, budou zpoplatněny podle běžného ceníku inzerce RN.
  6. Články podléhají jazykové korektuře.
  7. V mimořádném případě, po ústní dohodě nebo prostřednictvím elektronické pošty s redaktorkou RN, lze uveřejnit článek delší než 20 řádků nebo ho doplnit fotografií.
  8. Článek musí být podepsán celým jménem, anonymní články nelze zveřejnit.
  9. Redakce RN může na články dopisovatelů uveřejnit reakce nebo komentáře dalších osob v tomtéž vydání RN, kdy bude příspěvek zveřejněn.
  10. Uzávěrka novin je v úterý do 12.00 hodin, termín je vždy upřesněn v tiráži na zadní straně listu. Články došlé po uzávěrce budou otištěny v dalším čísle RN.
Tisk Tisk | E-mail E-mail