Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sbírka „Pomáhat může každý“

autor: RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D.

vynesla téměř čtyři miliony korun

Ve dnech 15. a 16. dubna proběhla v Rumburku celostátní veřejná sbírka, kterou pořádala již druhým rokem humanitární organizace – občanské sdružení ADRA. Výtěžek sbírky je určen na pomoc obětem přírodních katastrof a válek. Lidé, kteří jsou takto postiženi, potřebují pomoc v základních lidských potřebách (potraviny, deky, oblečení, zdravotnický a hygienický materiál nebo materiální či odbornou pomoc pro obnovu svých příbytků). Výtěžek sbírky bude rozdělován podle konkrétních potřeb a žádostí zĘnaší republiky i zĘpostižených zemí.

Sbírka proběhla za pomoci studentů dvou tříd rumburského gymnázia, kteří se do této akce aktivně zapojili. Za oba sbírkové dny bylo v Rumburku vybráno celkem 37.433,60 Kč. Celkový výtěžek sbírky, která probíhala ještě v dalších osmdesáti městech, činí téměř čtyři miliony korun (údaj k 25.4. 2003). Informace o postupném využívání těchto prostředků, jakož i o další humanitární činnosti o.s. ADRA, lze nalézt na www.adra.cz.

Ráda bych vyjádřila poděkování vám všem, kteří jste přispěli svými financemi do této sbírky. Poděkování patří také studentům gymnázia, kteří se aktivně zapojili do sbírky, jejich profesorům a panu řediteli Mgr. R. Kroutilovi za pozitivní přístup k celé akci. Vy všichni, kteří jste přispěli do sbírky, i vy, kteří jste pomáhali ji uskutečnit, jste tak přispěli k realizaci humanitární pomoci lidem, kteří jsou, nebo se ocitnou v důsledku válečných neštěstí či přírodních katastrof v krajní nouzi, zcela závislí na cizí pomoci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail