Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

ŠENOVÁČEK

autor: gdo

Dětský pěvecký sbor Šenováček zahájil úspěšné polské turné v Zelově

V polském Zelově se letošní rok nese ve znamení 200. výročí založení tohoto města českými exulanty.

Oslavy, které toto výročí doprovázejí, zahájil svým vystoupením i v Rumburku velmi známý dětský pěvecký sbor Šenováček z Velkého Šenova. Ten přijel do Polska na pozvání zelovského faráře Dr. Miroslava Jelinka a jeho ženy Wiery.

Během týdenního pobytu v Polsku vystoupil Šenováček na několika různých místech a v různých městech a pokaždé se setkal s velkým ohlasem. Asi největšího uznání dosáhl při vystoupení ve Varšavě, kde koncertoval v Českém centru za přítomnosti českého velvyslance a členů české ambasády a dále v Zychlině, kde se mu podařilo   návštěvníky evangelicko-reformovaného kostela nadšením zvednout z lavic po každé písni. Celý program natáčela televize z Poznaně a Vratislavi. Starostka města na závěr koncertu předala sbormistryni Mgr. Vondráčkové pamětní list města Zychlin.

Odměnou pro děti, kromě prezentace jejich umění, byly především prohlídky a návštěvy historických a zajímavých míst Polska. Kromě Zelova a Varšavy navštívil Šenováček i Kraków, Czenstochovu, Konin a další města.

Polský Zelov si již po dvě století udržuje tradici českých pobělohorských exulantů, kteří zde více jak jeden a půl století tvoří většinu obyvatelstva. Dodnes se zde mluví česky, zejména starší lidé používají tzv. kralickou zelovštinu. Na základní škole se vyučuje český jazyk a místní tisk „České noviny“ je vydáván jen v češtině. Centrem veškerého kulturního dění v Zelově je mezinárodní centrum setkávání „Sborový dům“, který v roce 2000 navštívil i tehdejší český prezident Václav Havel s chotí.

Dalším významným hostem Sborového domu je právě Šenováček. Ten svými koncerty a uměním reprezentuje i Velký Šenov, především však celý Šluknovský výběžek i u nás v Čechách, zvláště pak v zahraničí.

rn0909_1
Dětský pěvecký sbor Šenováček se svou uměleckou vedoucí L. Müllerovou (zcela vpravo) a sbormistryní I. Vondráčkovou (zcela vlevo). Foto archiv.

Tisk Tisk | E-mail E-mail