VZPOMÍNÁME

Tištěné noviny 09/2003 | 9. 5. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Dne 24.5.2002 si připomeneme smutné 1. výročí od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Petra Fárka. Vzpomíná manželka a synové. Ti, kdož jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/05/09/vzpominame-12/