Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Činnost Občanské poradny Rumburk

autor: rd

Občanská poradna Rumburk, která zahájila svou činnost již 1.1.2002, poskytla užitečné rady a informace již mnoha občanům. Hlavním cílem OP je, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností v dynamicky se vyvíjejícím právním systému a neznalostí dostupných služeb. Upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Poradna funguje na principu „občan radí občanovi“ a své služby poskytuje bezplatně diskrétně, nezávisle a nestranně, poradenské služby mohou být poskytovány také anonymně.

Za období od 1.1.2002 do 31.12. 2002 Občanská poradna Rumburk zaznamenala 90 kontaktů, z toho 15 klientů využilo poradenské služby opakovaně. Nejvíce služeb v poradně využili klienti ve věku 31 – 60 let až 70 %, ve věku 18 – 30 let 17 % klientů, ve věku 61 let a více 8 % klientů a nezletilých klientů 5 % z celkového počtu. Nejčastější dotazy byly z oblasti bydlení – 31% klientů, klienti dotazující se na obecné věci (informace a kontakty na jiné instituce, pomoc při vyplnění formulářů, složenek, atd.) až 22 % klientů, z oblasti občanského práva se dotazovalo 16 % klientů, z oblasti sociálního zabezpečení 13 % klientů, z oblasti rodinného práva 3 % klientů, z oblasti ochrany spotřebitele 1 % klientů a 1 % klientů bylo odkázáno na jinou instituci pro odbornost dotazu přesahující rámec občanského poradenství.

A na co se tedy klienti nejčastěji ptají?

„Změnil se majitel domu, musím podepsat s novým majitelem novou nájemní smlouvu?“ „Musím přistoupit ke změně nájmu, z doby neurčité na dobu určitou?“ „Končí mi nájemní smlouva, nemám kde bydlet, můžete mi dát kontakt na azylové ubytování?“ „Můžete mi pomoci sepsat úřední dopis?“ „Nerozumím tomuto formuláři, můžete mi jej pomoci vyplnit?“ „Mám nárok na nějakou sociální dávku?“ „Proč mi byl zastaven invalidní důchod a co mám udělat, aby mi byl opět přiznán?“ „Mám s bratrem ve vlastnictví dům a on mě do něj nechce pustit, má na to právo?“ „Zaměstnavatel mi dal výpověď, je platná?“ „Chci rozvázat pracovní poměr se zaměstnavatelem, ale on se nechce dohodnout, jak to mám řešit?“ „Chci se rozvést a nevím, jak mám sepsat žádost o rozvod, poradíte mi?“ „Zakoupil jsem vadný výrobek a když jsem chtěl uplatnit právo na reklamaci, nechtěl ji prodejce uznat, co mám dále podniknout?“ apod.

Ke dni 20. dubna 2003 využilo poradenských služeb 40 klientů, což je 100% nárůst klientely oproti minulému roku za toto období.

Občanská poradna je otevřena pro všechny občany bez diskriminace každý den od 9.00 do 12.00 hod., odpolední služby poskytujeme v pondělí a ve středu od 13.00 do 15.30 hod. Občanskou poradnu najdete v prostorách Farní charity Rumburk v Sukově ul. (naproti gymnáziu).

Kontakt:
Občanská poradna Rumburk, Sukova 1055, 408 01 Rumburk, tel.: 412 384 745, fax: 412 332 774, e-mail: poradna.charita@tiscali.cz

Informace pro veřejnost:
tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk,
tel./fax: 412 331 017, provozní doba:
pondělí 7.30 – 18.00,
úterý 7.30 – 16.00,
středa 7.30 – 18.00,
čtvrtek 7.30 – 16.00,
pátek 7.30 – 14.00 hod.

Tisk Tisk | E-mail E-mail