Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Němečtí a čeští podnikatelé hledají možnosti spolupráce

autor: gdo

Blížící se vstup ČR do Evropské unie nutí nejednoho podnikatele přemýšlet o tom, jak již za rok obstát v tvrdé konkurenci, jak se prosadit a podnikat dál. Pokud by se drobným a středním podnikatelům přestalo po vstupu do EU dařit, mělo by to neblahý vliv na životní úroveň celého regionu. A to se netýká jen Šluknovského výběžku nebo Rumburku, ale například i sousedního Saska. Starosta Rumburka Ing. Sykáček to vidí jasně: „Rumburk se potýká se stejnými problémy jako se potýkají města německá, a to je především vysoká nezaměstnanost. A je jisté, že jedním z faktorů, které tuto problematiku minimálně částečně řeší, jsou drobní a střední podnikatelé. A proto je také na ně soustředěna naše pozornost.“

Z tohoto důvodu zorganizovalo město Rumburk a Technologicko-průmyslové centrum Sebnitz (TGZS) další setkání českých a německých podnikatelů. To se uskutečnilo 7. května ve velkém sále Městské knihovny v Rumburku za účasti zástupců města, a především podnikatelů z obou stran hranice.

„Žijeme velmi blízko sebe, pouhých 23 kilometrů, ale přesto toho o sobě velmi málo víme,“ řekl na úvod setkání zástupce TP centra v Sebnitz pan Opitz. „Ale blíží se krok, kdy se Česká republika stane součástí a společníkem států evropského společenství a budeme tak k sobě mít ještě blíž. Proto bychom chtěli již nyní navázat mezi námi Němci a Čechy blízké kontakty, více se poznat a do budoucna možná i navázat spolupráci mezi našimi podniky. A to je cílem tohoto setkání.“

Němečtí podnikatelé, zejména ze zemského kraje Saské Švýcarsko, poté byli místostarostou Englem seznámeni s hospodářskou situací a rozvojovými záměry města Rumburka, místostarosta Šváb je podrobně informoval o projektu průmyslové zóny, která je ve výstavbě, a daňový poradce Ing. Lampa jim vysvětlil zákonitosti českého daňového práva. Součástí setkání byla i návštěva průmyslové zóny nad Rumburkem a prohlídka firmy středního podnikání, konkrétně rumburského Ventosu. Setkání s českými podnikateli na ně čekalo po obědě a protáhlo se do večerních hodin.

Tato akce není jediná a určitě ne poslední, kterou město Rumburk ve spolupráci s Technicko-průmyslovým centrem v Sebnitz uspořádalo. Spolupráce mezi oběma subjekty má dlouholetou tradici. Jedním z jejích zakladatelů byl Dr. Bílý, který štafetu předal současnému starostovi Rumburka Ing. Sykáčkovi.

„Setkání českých a německých podnikatelů s cílem získat informace k rozvojovým možnostem přeshraniční spolupráce v budoucím společném hospodářském sektoru v Evropské unii bylo první svého druhu,“ říká starosta Sykáček a dodává: „Ale již nyní připravujeme další akce, například školení českých podnikatelů na německé straně v oblasti evropského práva a evropské legislativy. Velmi bychom přivítali jakékoliv podněty a nápady ze strany podnikatelů. Ve spolupráci s TGZS jsme totiž schopni zařídit a zorganizovat téměř cokoliv, co podnikatelům pomůže v jejich práci a celému regionu v dalším rozvoji.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail