Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení – 1

autor: Mgr. Pavel Šuk, tajemník MěÚ Rumburk

Tajemník Městského úřadu Rumburk vyhlašuje dle § 7, zákona č. 312/2002 Sb., jako vedoucí úřadu, výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa úředníka

ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK
(pracoviště MěÚ Rumburk)

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, titul uchazeče,
 2. datum a místo narození uchazeče,
 3. státní příslušnost uchazeče,
 4. místo trvalého pobytu uchazeče,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 6. datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:

 1. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. výpis z Evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost),
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Požadavky územního samosprávného celku:

 1. vzdělání ÚS,
 2. základní znalost „vodního zákona“ výhodou,
 3. znalost správního řádu výhodou,
 4. znalost práce na PC (MICROSOFT OFFICE – WORLD, EXCEL),
 5. komunikativnost a organizační schopnosti,
 6. znalost zákona o obcích a krajích výhodou,
 7. řidičské oprávnění sk. B výhodou,
 8. znalost NJ výhodou.

Platová třída odpovídající druhu práce:
dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění 6. – 7. platová třída.

Lhůta pro podání přihlášky:
do 9.6.2003

Způsob podání přihlášky:
písemně s označením „Výběrové řízení OŽP – k rukám tajemníka MěÚ“.

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Rumburk, podatelna MěÚ, Tř. 9. května 1366/48A, 408 01 Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail