Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení – 3

autor: Mgr. Pavel Šuk, tajemník MěÚ Rumburk

Tajemník Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 zaměstnaneckého místa pro servisní práce na odboru organizačním a vnitřních věcí  Městského úřadu Rumburk (pracoviště MěÚ Rumburk)

Funkční vymezení obsazovaných míst: Provoz, údržba a opravy majetku a dopravních prostředků úřadu.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, titul uchazeče,
 2. datum a místo narození uchazeče,
 3. státní příslušnost uchazeče,
 4. místo trvalého pobytu uchazeče,
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 6. datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 3. výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (příp. doklad o podané žádosti o výpis).

Požadavky územního samosprávného celku:

 1. vzdělání ÚS nebo ÚSO,
 2. řidičské oprávnění sk. B,
 3. zkušenosti s řízením os. motor. vozidel,
 4. zkušenosti v oboru správa – provoz – údržba,
 5. základní znalost práce na PC,
 6. komunikativnost a organizační schopnosti,
 7. znalost NJ nebo AJ výhodou,
 8. praxe v oblasti administrativně – správní výhodou,
 9. základní znalost zákona o obcích (z. č. 128/2000 Sb., v platném znění) výhodou.

Odměňování dle vl. nař. 253/1992 Sb., v platném znění 5.-6. plat. třída

Lhůta pro podání přihlášky:
do 5.6.2003

Způsob podání přihlášky:
písemně s označením ăVýběrové řízení OOVV/PROVOZ – k rukám tajemníka MěÚŇ.

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Rumburk, podatelna, Tř. 9. května 1366/48A, 408 01 Rumburk

MOŽNOST UPLATNĚNÍ OSOBY SE SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ!

Tisk Tisk | E-mail E-mail