Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: rd

V řízení před okresním soudem mě zastupoval advokát. Tento převzal dne 14.3.2003 rozsudek, avšak o tomto mě neinformoval ani nepodal odvolání. Několikrát jsem mu volal, ale nepodařilo se mi ho zastihnout. Vyzvedl jsem si proto rozsudek osobně dne 7.5.2003 na soudě. Můžu ještě podat v patnáctidenní lhůtě odvolání?

Podle mého mínění již odvolání podat nemůžete, protože Vámi zmiňovaná patnáctidenní lhůta dávno uplynula. Před soudem jste totiž byl zastoupen zástupcem, který měl – jako advokát – plnou moc pro celé řízení, což znamená, že Vy vykonáváte svá procesní práva vůči soudu právě prostřednictvím tohoto zástupce a právě jemu soud doručuje všechny písemnosti. Vám bude soud doručovat písemnost pouze tehdy, pokud byste měl cosi vykonat osobně. Toto se však netýká podání odvolání, a proto je stejnopis rozsudku doručován pouze Vašemu advokátovi. Může se sice stát, že soud zašle jeden ze stejnopisů i Vám, avšak ani v tomto případě doručení rozsudku Vaší osobě (resp. Vaše vyzvednutí rozsudku) nemá vliv na běh lhůty pro odvolání, pro jejíž počátek je rozhodný den, kdy rozsudek převzal Váš právní zástupce. Okolnost, že Vás neinformoval je sice politováníhodná, avšak nikoliv relevantní.

Přestupkovou komisí mi byla uložena pokuta. S rozhodnutím nesouhlasím a chci se odvolat, jen nevím, jestli si tím nemohu uškodit, resp. jestli mi odvolací orgán nemůže pokutu zvýšit.

V tomto směru nemusíte mít obavy, jelikož podle § 82 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v odvolacím řízení nemůže správní orgán změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku. Je zde určitá analogie s řízením dle trestního řádu, v němž se rovněž tato zásada zákazu změny k horšímu (tj. zákazu reformatio in peius) důsledně uplatňuje (s výjimkou případu odvolání státního zástupce), a to zejména právě proto, aby se obvinění neobávali podávat odvolání.

Tisk Tisk | E-mail E-mail