Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Předseda Kořínek to vidí jinak

autor: Ing. Milan Kořínek

Vážení čtenáři,
asi je mou povinností vyjádřit se několika slovy k článku o Sdružení pro rozvoj Šluknovska, i když nic z toho, co je zde uvedeno, pro mne – nebo spíš pro všechny členy Sdružení – nejsou žádné novinky. Na první společné schůzce po komunálních volbách byla jedním z hlavních bodů jednání otázka případné změny stanov Sdružení a složení předsednictva. Jednomyslně bylo rozhodnuto, že se budeme řídit platnými stanovami, tedy že bude zachován statut sdružení právnických osob, protože by bylo hloupé ze svého středu vylučovat okresní hospodářskou komoru nebo okresní agrární komoru, protože jak obce, tak i tyto subjekty potřebují vzájemný kontakt a vzájemné informace, aby mohl být rozvoj regionu komplexní.

Stejně tak bylo rozhodnuto dodržet funkční období zvoleného tříčlenného předsednictva (končí v listopadu 2003), protože jej tvoří starostové, kteří zůstali potvrzeni ve svých obcích na další volební období. Navíc jsou v jejich osobách zastoupeny oba fungující dobrovolné svazky obcí, a to Tolštejn a Sever. Ty pracují na zásadách, které pan Sembdner doporučuje pro Sdružení Šluknovska. Takže jsem přesvědčen, že systém činnosti těchto tří subjektů plně vyhovuje všem možnostem, které obce potřebují.

Pokud jde o vliv města Rumburku ve Sdružení Šluknovska, tato otázka není pro nás vůbec důležitá. Platí totiž, že kdo chce spolupracovat ve prospěch našeho výběžku, může. Kdo mu chce jen formálně vládnout, ten je zbytečný. Zástupci Rumburku mají stejnou snahu o rozvoj Šluknovska jako Varnsdorfští, Šluknovští nebo Vilémovští. Nikdo ze starostů není důležitější, než jiný a žádný z nich se o to ani nesnaží. A že by město Rumburk nebylo zastupováno svými volenými představiteli? To jde snad o jiný spolek!

Článek, zveřejněný před časem na první stránce Vašich novin, a hlavně zájem a požadavky krajských představitelů, odborných složek a různých organizací o možnost vystoupení před naším Sdružením nejlépe ukazuje, že fungujeme dobře a že význam Sdružení pro rozvoj Šluknovska je stále větší. Popisované úspěchy z dřívějška jsou faktem, které nikdo nepopírá. Ale to neznamená, že by dnes Sdružení nepracovalo. Našlo si jen v obtížnějších ekonomických a politických podmínkách jiné cesty prosazování zájmů Šluknovska. A snaží se o to společně všichni jeho členové, včetně zástupců města Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail