Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obyvatelé Podhájí se konečně dočkají prodejny potravin

autor: Gabriela Doušová

Jeden z důvodu nespokojenosti obyvatel ze sídliště na Podhájí bude brzy odstraněn. Již koncem srpna by zde měla začít fungovat nově rekonstruovaná a rozšířená prodejna potravin.

„Obyvatelé Podhájí se s nedostatečným zásobováním potýkali několik let,“ vysvětluje Darek Šváb, místostarosta města. „Na firmu, která byla vlastníkem zdejší samoobsluhy, byl vyhlášen konkurz a v tom okamžiku nastaly obyvatelům, ale i nám na radnici, problémy. Objekt samoobsluhy nemohl být nabídnut jinému zájemci o provozování, nemohl být nijak využit až do doby, kdy bude celý proces konkurzního řízení ukončen dražbou a nám nezbývalo, než to respektovat, i když nás to hrozně rozčilovalo.“

Před několika týdny byl celý objekt koupen firmou H&M spol. s.r.o. Jiříkov, za kterou jedná pan Jan Honzík. Jeho zájmem je nejen prodejnu zprovoznit, ale navíc rozšířit i sortiment a rozsah služeb.

„Ještě v nedávné minulosti byly vztahy města Rumburku a pana Honzíka na ostří nože. Ale jak je vidět, dokážeme se my i on povznést nad tím co bylo, a v zájmu všech se k sobě chovat korektně a spolupracovat spolu,“ dodává místostarosta. „Máme totiž stejný cíl a tím je fungující a prosperující samoobsluha na sídlišti, i když zájem máme každý jiný. Jemu jde o obchod, nám o spokojené občany.“

K lepší spokojenosti občanů však patří ještě jedna, dlouho diskutovaná a kritizovaná věc – parkovací plochy. Jejich počet je pro současnou potřebu sídliště nedostačující a na to upozorňují nejen občané, ale i Městská policie v Rumburku.

„V současné době připravujeme, v rámci programu Regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj, projekt na nové komunikační řešení, jehož součástí bude i rozšíření počtu míst pro parkování osobních vozidel na sídlišti. Naplno bychom přípravu tohoto projektu měli zahájit na podzim tohoto roku,“ říká Darek Šváb. Problémem ovšem je to, jakým způsobem bude tento projekt financován. „Rozšíření parkovacích míst se týká domů, jejichž vlastníkem je SBDO Průkopník. Budeme-li vycházet z čistě logické úvahy, tak ten, kdo má třeba rodinný domek a chce si u něj zaparkovat auto, měl by si parkovací plochu zřídit a zaplatit ze svého. Město se snaží najít řešení problému pro své občany tím, že připraví projekt a návrh na financování. Současně bude předložen i návrh na financování ze strany města. Otázkou zůstává, jakým způsobem bude mít představenstvo SBDO Průkopník zájem na vyřešení tohoto problému svých družstevníků a tedy i spoluvlastníků jednotlivých domů a jak bude ochotno se na řešení finančně podílet. Takováto dohoda by výrazně přispěla k urychlení výstavby těchto nových parkovacích ploch. Věřím, že na tento návrh představenstvo bytového družstva přistoupí. O tom ale budeme teprve jednat,“ říká Darek Šváb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail