Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

REFERENDUM

OZNÁMENÍ

o době a místu konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Starosta Města Rumburka podle § 21, odst. 1, zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o provádění referenda)

oznamuje

 1. HLASOVÁNÍ V REFERENDU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII SE USKUTEČNÍ
  dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  dne 14. června 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 2. MÍSTEM, KDE SE OPRÁVNĚNÍ OBČANÉ MOHOU SEZNÁMIT S TEXTEM SMLOUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII JE PODATELNA V BUDOVĚ C MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RUMBURKU.
 3. MÍSTEM KONÁNÍ REFERENDA
 • v okrsku č. 1
  je volební místnost: ZŠ, Starokřečanská 40/8, Rumburk 3 – Dolní Křečany pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v celé místní části Rumburk 3, část Dolní Křečany, a v ul. Na Lukách a Výletní.
 • v okrsku č. 2
  je volební místnost: Základní škola, U nemocnice 1132/5, Rumburk pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Polní, V Podhájí, Zelená, Myslivecká, U Nemocnice, Luční, Dělnická, Lesní.
 • v okrsku č. 3
  je volební místnost: Gymnázium, Komenského 1130/10, Rumburk pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. tř. 9. května (od křižovatky s Jiříkovskou ul. k Dolním Křečanům), Hálkova, Nádražní, Máchova, 2. pol. armády (k mostu), Růžová, Smetanova, Jiráskova, Dvořákova, Komenského (ke gymnáziu), Sukova, Královská, Fügnerova, Mírová, Cihlářská, Žitná, Slévačská (po ul. Žitnou), Zimní, Rohová, Příkrá, Okružní, Šmilovského, U Parku, Krásnolipská (k mostu), Jiříkovská (k přejezdu).
 • v okrsku č. 4
  je volební místnost: ZŠ – 1. stupeň, Tyršova ul. 78/3, Rumburk pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: tř. 9. května (od Lužického nám. po křižovatku Jiříkovská), Fr. Nohy, Vrchlického, Nerudova, Str. vrch, Dolní (od ul. Nerudovy po Matušovu), Horní, Purkyňova, Bezručova, Střední, Barvířská, Tyršova.
 • v okrsku č. 5
  je volební místnost: Klub seniorů (dříve Klub důchodců), Dobrovského náměstí 374/3, Rumburk pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Valech, Na Příkopech, Vodní, Radniční, Poštovní, Dlouhá (č.p. 197/1, 1337/2, 199/3), Palackého (od Luž. náměstí po křižovatku Na Valech), Luž. náměstí, Dobrovského nám., Komenského (č.p. 906/16, 981/18, 904/20), Pražská (od Hvězdy k Labuti), Kotvová, Krátká, Lipová, Zahradní, Pod Hvězdou.
 • v okrsku č. 6
  je volební místnost: Základní škola, Jiříkovská ul. č.p. 962/49, Rumburk pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. 2. pol. armády (od mostu po ul. Jiříkovskou), Jiříkovská (od přejezdu po Jiříkov), Školní, Severní, Sadová, Havířská, Josefská, Osadní, Oblouková, Stepní, Novákova, Plynární, Železničářů, Kubelíkova, Dominova, Ječná, K Vysílači, Východní, Jezerní, Koperníkova.
 • v okrsku č. 7
  je volební místnost: Dům kultury, ul. SNP 484/29, Rumburk pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. SNP, Palackého (od křižovatky Na Valech po V. Kováře), Střelecká, U Jiskry, Matějova, Matušova, Dolní (od Matušovy ul. po Matějovu ul.), U Stadionu, Pekařská.
 • v okrsku č. 8
  je volební místnost: ZŠ, V. Kováře 85/31, Rumburk 2, část Horní Jindřichov pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Zámečnická, Malá, Pražská (od Hvězdy nahoru), St. Vodičky, Tichá, Kalná, Březová, Horská, Zadní, Větrná, Sportovní, V. Kováře, Na Pěšině, Rolnická, Na Výsluní, U Potoka, Skalní, Na Vyhlídce, Šikmá, Hraniční, Na Svahu, Dlouhá (od č.p. 198/4 po H. Jindřichov), Lovecká.
 • v okrsku č. 9
  je volební místnost: Mateřská škola, V Podhájí 277/12, Rumburk l pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Jitřní, Karoliny Světlé, Krásnolipská, Na Kolonii, Nová, Slunečná, Slepá, Zálužanská.
 1. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 2. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.

V Rumburku dne 23.5.2003

Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail