Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Schůzka se obešla i bez ministra

autor: Gabriela Doušová

Na pozvání Jaroslava Foldyny, prvního náměstka hejtmana Ústeckého kraje a Krajské agrární komory, navštívil v pondělí 26.5.2003 Šluknovský výběžek náměstek ministra zemědělství Ing. Rudolf Jánský. Původně měl přijet sám ministr Palas, ale ten musel náhle odjet do Bruselu, a tak za sebe poslal svého náměstka. Toho již v Rumburku očekávali představitelé měst a obcí, zástupci děčínské zemědělské agentury a pracoviště Pozemkového fondu a zástupci soukromých zemědělců.

„Záměrně jsme spolu s krajskou agrární komorou pozvali zástupce ministerstva zemědělství do Šluknovského výběžku, oblasti, kde došlo k citelnému útlumu zemědělské činnosti. Potřebujeme v Ústeckém kraji posílit postavení zemědělců, protože existují velké rozdíly mezi zemědělstvím v nížinných oblastech a zemědělstvím v podhorských oblastech Šluknovska. Aby se zde zemědělství udrželo na určité úrovni, to bude kraj stát ještě mnoho práce. Kromě toho jednám s ministrem zemědělství také v souvislosti se splavněním Labe, neboť právě zemědělci by po Labi mohli dopravovat produkty mnohem levněji, než dosud po železnici,“ konstatoval úvodem J. Foldyna.

Náměstek ministra Jánský uvedl, že zemědělci v této oblasti by se měli naučit důsledně využívat celý soubor podpor poskytovaných Evropskou unií. „Nebojte se, že se nenaučíte vyplňovat požadavky EU, nebojte se byrokracie, která s tím souvisí. Jejich podpory vám umožní rozvíjet vaše podnikání a váš kraj přímo ideálně zapadá do zemědělské koncepce EU. Ekologická živočišná a zemědělská výroba výroba, neboli čisté zemědělství, chov hovězího dobytka bez tržní produkce mléka, údržba krajiny a krajinotvorba, trend agroturistiky a ekologických farem (na Děčínsku jich je 36, pozn. red.), kterému se tu začíná dařit, je v Evropské unii perspektivním trendem. Budoucnost tohoto kraje po vstupu do EU vidím velice pozitivně.“ řekl.

O nutnosti podpořit rozvoj zemědělství na Šluknovsku mluví místní „sedláci“ již dlouho. „Na Šluknovsku došlo po roce 1990 k tak hrubému útlumu zemědělské výroby, jaký nemá obdoby v žádném jiném regionu,“ konstatoval předseda okresní agrární komory Ing. Loudát. „Jestliže se tu po roce 1990 obhospodařovalo 70 tisíc hektarů půdy a z toho se osévaly čtyři tisíce, dnes se tu pouze osévá, a to jen 200 hektarů. Před deseti lety se na celém Děčínsku chovalo 24 tisíc kusů hovězího dobytka, dnes je to o dvacet tisíc méně.

Tento razantní pokles se podepsal nejen na zvyšující se nezaměstnanosti na Šluknovsku, ale i na stavu krajiny. Velké neobhospodařované zemědělské plochy jsou pro výběžek od roku 1995 typické. Zemědělci se navíc potýkají s finančním nedostatkem. Ještě před rokem 1989 se za kilo živé váhy hovězího masa platilo okolo 38 – 44 Kč. Dnes stojí pouhých 15 – 19 korun, přičemž náklady na chov skotu se neskutečně zvýšily. A to do těchto nákladů není započítán test na BSE, který by měli chovatelé také hradit ze svého.

K tomu nelze přehlédnout i problémy se zloději. Rozrostlo se tu rozkrádání zemědělského majetku ve velkém. Doslova před očima mizí celé budovy pod nájezdem zlodějů, kteří berou všechno co jim přijde pod ruku. Drahé kovy, dřevo, cihly, ale i zemědělské stroje, nafta a dokonce i dobytek, který mizí přímo z pastvišť. A postoj policie k těmto případům je pro zasmání,“ postěžoval si Ing. Loudát. „My sice víme, jak z této situace ven. Dnes již dobře funguje spolupráce mezi zemědělci, zemědělskou agenturou, agenturou SAPARD a pozemkovým fondem, ale prováděcí směrnice, které vymýšlejí úředníci z ministerstva, nejsou tak kvalitní, abychom mohli všechny naše problémy řešit rychle a jednodušeji a nemuseli je lámat přes koleno. Snad by bylo vhodné, aby ministerští pracovníci občas vyslechli i názory lidí z praxe a obyčejného provozu a podle toho své směrnice stanovovali,“ dodal Loudát.

Následná debata se zemědělci byla velmi vášnivá a přenesla se až na chodník před Městskou knihovnu v Rumburku, kde se schůzka konala. Poté náměstek ministra Jánský odjel na exkurzi do varnsdorfské mlékárny a odpoledne pak navštívil hospodářství soukromého zemědělce Petra Houdka ve Šluknově a rodinnou farmu pana Fafláka v Kyjově a nakonec se sešel s občany a zemědělci Šluknovského výběžku ve Šluknově.

rn1105_3
Náměstek ministra Ing. R. Jánský (vpravo) s J. Foldynou při jednání.

Tisk Tisk | E-mail E-mail