Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Odbor regionálního rozvoje a investic informuje

Vzhledem k potřebě vytváření podmínek pro další rozvoj města Rumburka se snahou operativně reagovat na připomínky občanů a organizací rozhodlo na svém zasedání dne 3.6.2003 Zastupitelstvo města Rumburka v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění o zpracování zadání Změny č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Rumburk schváleného na zasedání MZ Rumburk dne 29.9.1998.

Do zadání Změny č. 2 budou začleněny návrhy občanů a organizací doručené do 30.6.2003 písemně do podatelny Městského úřadu v Rumburku nebo přímo na odbor Regionálního rozvoje a investic městského úřadu, tř. 9. května 1366/48, Rumburk.

Evžen Dvořák
vedoucí odboru Regionálního
rozvoje a investic Městského
úřadu Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail