Hraničnímu přechodu v Rumburku se uleví

Tištěné noviny 13/2003 | 3. 7. 2003 | Nezařazené

autor: gdo

Ještě nedávno byl hraniční přechod pro kamionovou dopravu v Rumburku nejzatíženějším v Ústeckém kraji. Hraniční přechod Cínovec – Altenberg byl po loňských srpnových povodních uzavřen a Hora sv. Šebestiána odmítla od 22. května t.r. odbavovat kamiony s toxickými a nebezpečnými látkami, protože zde hrozí znečištění vodního zdroje v ochranném vodohospodářském pásmu vodní nádrže Křimov. Veškerou nákladní dopravu z Ústecka tudíž odbavoval hraniční přechod Rumburk – Neugersdorf. Naštěstí se nyní popovodňový stav začíná již pomalu vracet k normálu. Po nedávném jednání krajských zastupitelů, zástupců měst Rumburku, Dubí, Hřenska a Hory sv. Šebestiána, pracovníků celní správy a zástupce MVČR Ing. Jandy se našlo řešení provozu hraničních přechodů z ČR do SRN, zejména na Cínovci, v Hřensku, na Hoře sv. Šebestiána a v Rumburku. Toto řešení by mělo přispět k odlehčení nákladní dopravy v Rumburku, ale i k obnovení turistického ruchu zejména v povodněmi zdevastovaném Hřensku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/07/03/hranicnimu-prechodu-v-rumburku-se-ulevi/