Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malá škola s velkými cíli

autor: Gabriela Doušová

Tolerance, ohleduplnost a láska k lidem bez rozdílu národnosti a kulturního původu jsou hlavní myšlenkou navázané spolupráce mezi Základní školou Jiříkovská v Rumburku a soukromou základní školou v Ebersbachu.

Velká poptávka po výuce Českého jazyka na německých základních školách vedla zdejší ředitele škol a poté i starosty dotčených měst k navázání spolupráce s českou stranou. Oficiálním začátkem se tak stala schůzka starostů měst Hartau, Hrádek, Cvikov, Rumburk, Oberland a Jonsdorf a ředitelů základních škol českých i německých, za účasti primátora Žitavy. Setkání, kterého se účastnil i rumburský starosta Ing. Sykáček a ředitelka ZŠ Jiříkovská Anna Jindrová, se uskutečnilo v Hartau začátkem června a jeho výsledkem bylo uzavření spolupráce mezi školami v Obersdorfu a ZŠ Jiříkovská v Rumburku. Na Jiříkovské škole se tak již v září začnou malí prvňáčci učit německy a děti v Obersdorfu česky.

„Osobně velice vítám veškeré přeshraniční aktivity. Jak podnikatelské, tak veřejné, školní nebo studentské,“ vysvětluje starosta Rumburku Ing. Sykáček a dodává. „Jsem přesvědčen, že právě tyto aktivity patří k těm nejdůležitějším. Odstraňují bariéry mezi lidmi, a to nejen jazykové. Ve společnosti, kde jsou odstraněny i bariéry sousedské a národnostní, nemohou vznikat předsudky a projevy nesnášenlivosti.“

Ředitelka rumburské základní školy Anna Jindrová je potěšena, že původní iniciativa vzešla ze strany rodičů německých žáků. „S jejich nápadem nás seznámili asi před půl rokem a nám se to moc líbilo. Několikrát jsme o tom jednali, sehnali jsme si šikovnou paní učitelku, která dokáže učit němčinu české děti, a dokonce i češtinu německé děti a od prvního září rozjíždíme výuku němčiny na naší škole již pro žáky první třídy. Samozřejmě, že se jedná o nepovinný předmět, který bude dětem předkládán alternativním způsobem výuky. O to by měl být pro ně zajímavější a přitažlivější. Žáci tak formou tvořivých her, písniček a básniček získají základy německého jazyka a na ně budou moci navázat ve 4. třídě v povinném předmětu Německý jazyk nebo si budou moci zvolit základy angličtiny. Do budoucna plánujeme i výměnné pobyty žáků na jednotlivých školách, což přispěje nejen k rozšíření výuky, ale i k poznávání obou národů mezi sebou.“

Výuka němčiny pro žáčky prvních tříd není na této škole vyhrazena jen jejím žákům. „Bude-li mít kterýkoli z rodičů z Rumburka nebo okolí zájem, může k nám na výuku své dítě přihlásit. Rádi mu to umožníme, v tom nevidím žádný problém,“ říká ředitelka školy Mgr. Jindrová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail