Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení

autor: rd

Tajemník Městského úřadu Rumburk vyhlašuje dle § 7, zákona č. 312/2002 Sb., jako vedoucí úřadu výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa úředníka odboru organizačního a vnitřních věcí přestupková agenda (pracoviště MěÚ Rumburk)

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 6. datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Požadavky územního samosprávného celku:

 1. vzdělání ÚS
 2. zvláštní odborná způsobilost dle vyhl. MV č. 512/2002 Sb. (v platném znění) se zaměřením na přestupkovou agendu
 3. praxe v oboru přestupkového a správního řízení min. 5 let,
 4. znalost zákona o přestupcích a správního řádu podmínkou,
 5. znalost práce na PC,
 6. komunikativnost a organizační schopnosti,
 7. znalost zákona o obcích a krajích výhodou.
 8. řidičské oprávnění sk. B výhodou,

Platová třída odpovídající druhu práce:
dle vl. nař. 253/1992 Sb., v platném znění – 8. platová třída

Lhůta pro podání přihlášky:
do 10.7.2003

Způsob podání přihlášky:
písemně s označením „Výběrové řízení / přestupky – k rukám tajemníka MěÚ“.

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Rumburk, podatelna, Tř. 9. května 1366/48A, 408 01 Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail