Parkovací automaty v provozu

Tištěné noviny 13/2003 | 3. 7. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Město Rumburk schválilo nařízení č. 1/2003 o vymezení místní komunikace – Lužické náměstí v Rumburku ke stání silničních vozidel za sjednanou cenu v souladu s cenovými předpisy. Doba placeného stání je vyznačena dodatkovou tabulkou pod značkou označující „Parkoviště“. O vydání parkovacích karet, dle předmětného nařízení, si mohou zájemci písemně požádat na odboru komunálních věcí MěÚ Rumburk, Tř. 9. května 1366/48. Účinnost nařízení bude od 10. července 2003 a každý řidič se musí orientovat dle dopravního značení. Text celého nařízení č. 1/2003 naleznete na str. 9.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/07/03/parkovaci-automaty-v-provozu/