Přehled hraničních přechodů

Tištěné noviny 13/2003 | 3. 7. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Hraniční přechod Cínovec

  • od 1.7.2003 otevřen pro kamionovou dopravu ve směru z České republiky do SRN včetně obousměrného veterinárního odbavování,
  • od 1.9.2003 obousměrně veškerá doprava.

Hraniční přechod Hřensko

  • od 1.7.2003 dovoz – vývoz osobní automobily, pěší, cyklisté, vozidla s hmotností do 3,5 t včetně návěsu. Autobusy pouze ve směru z České republiky do SRN.
  • od 15.8.2003 autobusy i ve směru ze SRN do České republiky, tedy původní rozsah provozu.

Hraniční přechod Rumburk

  • omezení osobních automobilů do 1.9.2003, ostatní provoz nepřerušen,
  • od 1.9.2003 provoz v plném rozsahu.

Hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána

  • do 1.9.2003 stávající rozsah včetně kamionové dopravy,
  • od 1.9.2003 původní rozsah tzv. regionální dopravy, tj. okresy Most, Chomutov, Teplice.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/07/03/prehled-hranicnich-prechodu/