Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zveřejnění záměru nájmu bytů

autor: Božena Dousková, vedoucí majetkového odboru

MĚSTO RUMBURK, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Zveřejnění záměru nájmu bytů

RM Rumburk na své 18. schůzi dne 19.6.2003 rozhodla o zveřejnění záměru nájmu bytů ve střešních nástavbách panelových domů ve Vrchlického ul. v Rumburku:

  1. bytové jednotky č. 13, vel. 1+0 v domě č.p. 15 (čisté měsíční nájemné bez záloh na služby s nájmem bytu spojených činí 1.216,- Kč)
  2. bytové jednotky č. 12, vel. 1+1 v domě č.p. 18 (čisté měsíční nájemné bez záloh na služby s nájmem bytu spojených činí 1.567,- Kč)

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

  • předplacení minimálně 5letého nájemného,
  • v případě zájmu více uchazečů bude vybrán žadatel s vyšší nabídkou – delší doba nájmu,
  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou souběžně s obdobím, na které bude předplaceno nájemné.

Žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ Rumburk, Tř. 9. května 1366/48 v termínu do 7.7.2003. Případné dotazy budou zodpovězeny na uvedené adrese nebo na tel. č. 412 356 259.

Tisk Tisk | E-mail E-mail