Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Od 1. 7. nové uspořádání státního veterinárního dozoru

autor: -r-

Na základě novely zákona „O veterinární péči“ došlo od 1.7.2003 k úpravě územního uspořádání orgánů státní veterinární správy. V jednotlivých krajích republiky vznikly Krajské veterinární správy. Od tohoto data zřídila Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj v Rumburku inspektorát, který sídlí v 1. patře budovy bývalého Okresního úřadu, a to na adrese: U parku 336/6, Rumburk.

Úkolem orgánů státního veterinárního dozoru je zabezpečování dohledu nad dodržováním veterinárního zákona při ochraně chovů hospodářských zvířat i volně žijících zvířat na stanoveném území před zavlečením a vznikem hromadných onemocnění zvířat, dále pak ochrana obyvatelstva před přenosem onemocnění ze zvířat na lidi, zabezpečení dohledu nad výrobou a prodejem zdravotně nezávadných potravin živočišného původu a zabránění vzniku alimentárních onemocnění lidí. Nedílnou součástí práce těchto orgánů je dohlížet na dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání, dále pak zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci zvířat i zákona o krmivech.

Inspektorát Rumburk tuto činnost zabezpečuje v rozsahu pověřených obcí Rumburk a Varnsdorf. Na pracovníky inspektorátu se můžete obracet se svými záležitostmi v době od 7.00 do 15.00   hodin každý pracovní den na telefonním čísle 412 332 179. V nejbližších dnech bude inspektorát dosažitelný i ne emailové adrese: insp.rumburk.kvsu@icsvscr.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail