Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z policejního deníku

autor: mjr. Ladislav Cink

Léto pomalu končí a s ním i doba dovolených a letní pohody, a proto tentokrát trochu odlehčeně a s úsměvem o policejní práci, resp. o tom, co vše je nutné řešit a co se také může přihodit policistovi ve službě.

  • Na linku 158 oznámil vysokoškolsky vzdělaný chalupář, že po příjezdu na chalupu objevil na schodišti vedoucím do sklepa podezřelý předmět, z něhož koukají dráty. Protože se obával, že se jedná o předmět nebezpečný, a dokonce pojal podezření, že se jedná o výbušninu, požádal o pomoc policii. Na místo ihned vyjela hlídka OOP Rumburk a obezřetně provedla prohlídku místa, kde se předmět nacházel, a posléze i samotného předmětu. K překvapení policistů v „nebezpečném“ předmětu identifikovali starý elektromotor z automatické pračky. I přes toto zjištění trval oznamovatel na tom, že předmět nezná, má z něho obavy a žádal hlídku o odvoz předmětu. A tak na policejním oddělení přibyl mezi nálezy i motor z pračky.
  • V červnu letošního roku oznámil chovatel koně, že byl jeho kůň ve stáji napaden nějakým domácím vepřem, který koni způsobil zranění hlavy. Prase nepatřilo oznamovateli a tak bylo ze stáje vykázáno. Celá věc pak byla řešena na OOP jako přestupek ze strany majitele vepře, ale ještě dříve, než byl případ vyřešen, majitel koně požádal zdejší policejní oddělení o pomoc opět. Vepř se do stáje dostal znova a zase vážně koně poranil, tentokrát na nohou. Vzhledem k tomu, že zvíře bylo agresivní a útočilo i na přítomné osoby, byla na místo vyslána hlídka Policie ČR. Ale kanec nedbal ani přítomnosti muže v uniformě a zaútočil i na něho. Ten byl nucen, vzhledem k okolnostem, použít služební zbraň, a třemi ranami vepře zasáhl. Ani na to vepř nedbal, uprchl a musel být dohledán služebním psem. Život kance ukončil až člen mysliveckého sdružení přesně mířenou ranou. A tak musel majitel čuníka udělat nedobrovolnou zabíjačku…
  • Před pěknou řádkou let byl jeden z policistů vyslán k šetření jakési krádeže v centru Rumburku. Jeho činnost spočívala ve zjišťování svědků a jejich vytěžování k případné kriminální události. Ve chvíli, kdy policista vedl rozhovor s velmi důležitým svědkem, ucítil náhle hřejivé teplo. Nejednalo se však o blažený pocit na policistově duši z dobře vykonané práce, ale o hřejivé teplo na lýtku pravé nohy a ve služební polobotce.
    Vysvětlení bylo celkem jednoduché. Jak byli oba muži zabráni do rozhovoru, svědkův nudící se vlčák nezpozorován obešel policistu a vykonal malou potřebu na služební nohu, kterou s radostí použil místo patníku. Následoval pak urychlený přesun policistův na oddělení a spěšné řešení nepříjemné situace.

Všem čtenářům přeji krásný zbytek léta a ještě nějakou příjemnou dovolenou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail