DDM nabízí

Tištěné noviny 17/2003 | 9. 10. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Dům dětí a mládeže v Rumburku nabízí MŠ, ZŠ a dalším školským a výchovným zařízením možnost uspořádání Semináře countrytanců

Akce trvá 1 – 2 hodiny dle dohody. K uspořádání je třeba jedna větší místnost (třída, malá tělocvična apod.), kazetový magnetofon a minimálně 8 zájemců.

S dětmi mohou tančit i vedoucí, případně můžete pozvat i rodiče. Tančit mohou pouze také děvčata, případně nestejný počet chlapců a dívek.

Seminář mohou využít i učitelé v hodinách tělesné výchovy. Účastníci musí mít obuv s nečernící a neklouzavou podrážkou (nejlépe cvičky). Poplatek: 50,- Kč bude určen na pokrytí nutných nákladů.

Informace a objednávky:
DDM Rumburk, tel.č.: 412 332 436, pí Hackerová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/10/09/ddm-nabizi/