Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Čechách ojedinělý projekt byl ukončen v Rumburku

autor: gdo

V sále Městské knihovny v Rumburku byla ve středu 24. září slavnostně ukončena realizace projektu „Plynofikace pohraničí“.

Do této, v Čechách ojedinělé akce, jejíž realizace trvala necelé tři roky, bylo zahrnuto 8 měst a obcí ze dvou krajů (Ústeckého a Libereckého) a tří okresů (Děčínský, Liberecký a Českolipský). Jednalo se o Rumburk, Jiříkov, Hrádek nad Nisou (Václavice a Dolní Suchá), Kamenický Šenov, Velký Šenov a obce Chřibská, Horní Podluží a Okrouhlá, které spolu s Euroregionem Nisa vytvořily Sdružení s názvem Nisa – Plynofikace pohraničí.

Akce byla financována z programu Phare Evropské Unie. Celková cena stavby je více než 4. mil EUR a celkový příspěvek EU/Phare činil 3 miliony EUR. Zbytek fiancovaly obce a města z vlastních zdrojů.

Díky tomuto projektu byl vyřešen problém plynofikace, tedy výstavba středotlakých rozvodů s provozním tlakem 0,3 MPa, včetně přípojek a kotelen v zainteresovaných městech a obcích. Celkem bylo zřízeno 2018 přípojných míst a bylo položeno okolo 82 kilometrů plynovodu.

Zhotovitelem stavby bylo Sdružení firem Stamoza – Kassecker.

Slavnostní akt zahájil svým proslovem předseda Sdružení Nisa – Plynofikace pohraničí Darek Šváb. Vyzdvihl vzájemnou spolupráci mezi všemi subjekty, ať již mezi starosty jednotlivých měst a obcí, úředníky Evropské unie, zástupci zhotovitele a Severočeské plynárenské. Dále ocenil práci organizačního a daňového poradce Sdružení Ing. Pavla Lampy: „Díky jeho zásluze se podařilo najít kompromisní řešení mezi legislativou České republiky a Evropské Unie, jejichž některé rozdíly bránily nebo brzdily realizaci projektu.

Tento projekt je největší v České republice, který je financován ze zdrojů EU v systému sdruženého financování, kdy investorem je sdružení měst a obcí,“ řekl v závěru Darek Šváb.

Zástupce firmy Franz Kassecker GmbH pan Dinkel zalitoval. že v době realizace projektu nebyla Česká republika již členem Evropské unie: „Odpadlo by kurzovní riziko, které znamenalo pro zhotovitele velké finanční zatížení a odpadla by spousta byrokratických překážek z obou stran, které zvláště zhotovitelské firmě komplikovaly práci.,“ řekl pan Dinkel. Na jeho slova navázal starosta Kamenického Šenova Mgr. Ota Raiter: „Úspěchem celé akce nebylo jen zplynofikování našich měst a obcí. To co stojí za pochvalu je i to, že jsme se my všichni, kteří jsme se na realizaci projektu podíleli, museli naučit hledat společnou cestu, museli jsme se naučit sladit evropské a české předpisy, jednat spolu a komunikovat, spolupracovat, hledat společná řešení a kompromisy. Mnohdy to nebylo jednoduché…“ řekl starosta Raiter. Na závěr poděkoval všem, kteří byli do Plynofikace pohraničí zapojeni a zvlášť vyzdvihl roli předsedy sdružení Darka Švába: “ Je obdivuhodné, co všechno ten člověk stihne. Ke své práci místostarosty Rumburka a krajského zastupitele dokázal táhnout na svých bedrech celý tento projekt a dotáhnout ho do zdárného konce.“ Jeho uznání potvrdil i senior projektový manager Implementační agentury CRR Ing. Otakar Hobst: „Vždy, když se někde objeví sdružení měst a obcí, nahání nám to hrůzu. Ale v tomto případě se toto Sdružení zhostilo se ctí tohoto nelehkého úkolu, a to způsobem, který neměl chybu. Nutno podotknout, že velkou zásluhu na tom má předseda sdružení pan Šváb, který dokázal tento velký projekt, který v naší zemi ještě nikdy nebyl realizován v takovém rozsahu, zrealizovat.“

Hostem slavnostního ukončení byl i zástupce delegace Evropské komise a vedoucí investiční sekce pan Ruth van Enck, ředitel marketingu Severočeské plynárenské, a.s. Ing. Luděk Primus a regionální ředitel Komerční banky Ing. Miloš Rýznar, přes kterou byl celý český podíl profinancován.

Tisk Tisk | E-mail E-mail