Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Víte, co je SBDO Průkopník?

autor: Představenstvo SBDO Průkopník Varnsdorf

Značná část obyvatel Šluknovského výběžku tuto zkratku zná. Jsou však tací, kteří tento název slyší pouze několikrát do roka a v podstatě jim nic neříká.Tuto zkratku bychom rádi vysvětlili.

SBDO Průkopník znamená „Stavební bytové družstvo občanů Průkopník“. Jeho hlavní činností je správa majetku družstva. Znamená to, že se stará o vlastní byty, zabezpečuje opravy, modernizace a rekonstrukce domů a také zprostředkovává služby pro zabezpečení spokojeného bydlení svých členů. Zajišťuje také správu bytů jiným vlastníkům.

Když se podíváme na poslední roky, družstvo v roce 2000 investovalo do větších oprav, rekonstrukcí a modernizace 18 752 078,- Kč. V roce 2001 to bylo 25 721 693,- Kč a v roce 2002 se částka investovaná do oprav, rekonstrukcí a modernizace domů vyšplhala na 32 035 094,- Kč. V některých případech se družstvu podařilo získat i dotace od státu na opravy domů, což značnou mírou pomohlo provést rozsáhlejší opravy, jako je například oprava střechy nebo zateplení celého domu. Příkladem je oprava panelového domu v Karlově ulici č. p. 2966 Đ 2700 ve Varnsdorfu nebo oprava domu v Královské ulici č.p.208 – 209, ve Slévačské ulici č.p.213,215, v ulici Vrchlického č.p.13, 14 a Dobrovského č.p.366, 367,369, 907,908, které se nacházejí v Rumburku.

Ne všichni nájemníci družstevních bytů se podílejí na tvorbě dlouhodobé zálohy a úhradě služeb. Jsou mezi nimi i ti, kteří by chtěli dobře bydlet, ale neplatit. I bytové družstvo, tak jako ostatní pronajimatelé nemovitostí, se potýká s problémem, jakým jsou neplatiči. Někdy je člen nájemník neplatičem ze sociálních důvodů, jindy je příčinou nedbalost nebo vypočítavost. Nikdy se však dlužit nevyplácí. Družstvo má pro ty, kteří dluží ze sociálních důvodů, sociální program. Pro všechny ostatní platí přísná pravidla. V roce 2000 činil dluh na bytovou jednotku 1 196,70 Kč. Postupně byl snižován – ¬v roce 2001 byl snížen o 27,31 %, v roce 2002 o 41,84 % a k pololetí 2003 byl snížen proti roku 2000 o 54,24 %. Dluh se v dnešní době pohybuje okolo 547,50 Kč na bytovou jednotku.

Stavební bytové družstvo občanů Průkopník působí na našem trhu už od roku 1962 a má 2954 byty. Značná část bytů je v Rumburku a ve Varnsdorfu. Družstevníci jsou současně i obyvateli daného města. Měla by tedy existovat spolupráce městských úřadů s družstvem. To, co družstvo dělá pro své členy, zlepšuje zároveň bydlení občanům v daném městě a naopak. Jedním z příkladů je i dětské hřiště v ulici K.Světlé ve Varnsdorfu, které bylo vybudováno ve spolupráci města a družstevníků žijících na daném sídlišti a dalo tím možnost zábavy pro děti z okolních domů ( nejen družstevních), místo potulování se ve společných prostorách jednotlivých domů. Dalším příkladem je společná investice družstva a města Jiříkov, kterou je vybudování tří bytových jednotek. Doufáme, že tím spolupráce měst a družstva nekončí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail