Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

V bytě, který jsem zakoupila od města, je přihlášen k trvalému pobytu můj bývalý druh. Rozešli jsme se před třemi měsíci, od té doby spolu prakticky nekomunikujeme. Říkala jsem mu, aby se přehlásil někam jinam, ale na to mi vždy odpoví, že ho to nezajímá. Je to problematický člověk, má mnoho dluhů, zřejmě se dopouští i trestné činnosti. Přitom se zdržuje na různých místech. Teď mě navíc kamarádka vystrašila tím, že pokud by mu exekutor chtěl zabavit majetek, přišel by v prvé řadě do mého bytu, v němž má trvalý pobyt, a mohl by zabrat i můj majetek. Je to skutečně pravda? Co mám dělat?

I když jsem to již kdysi uváděla, přesto bych znovu chtěla zdůraznit, že trvalý pobyt jako takový je pouze určité evidenční hledisko, nemá vliv na jakékoliv právní vztahy k bytu. Stále se však ve své praxi setkávám s názorem opačným, kdy se buď vlastníci nemovitostí obávají, že by osoba přihlášená v jejich nemovitosti mohla uplatňovat jakési své nároky – např. domáhat se umožnění bydlení – nebo se naopak tyto osoby, které mají v určité nemovitosti trvalý pobyt, domnívají, že takovéto či jiné požadavky mohou vůči vlastníkům nemovitostí vznášet.

Nicméně je pravdou, že trvalý pobyt je také určitým pomocným kriteriem při zjišťování, kde se osoba zdržuje, popř. kde má svůj majetek. Teoreticky by se proto mohlo skutečně stát, zejména přihlédneme-li k tomu, že jste se s druhem rozešli poměrně nedávno, že by exekutor přišel s tím, že sepíše a označí movité věci Vašeho druha, a přitom by postihl i věci Vaše event. jen věci Vaše, o nichž by se domníval, že patří Vašemu bývalému druhovi.

Máte sice určité právní prostředky na svou obranu, nicméně je lepší pokusit se takové situaci předejít. Ač to dříve nebylo možné, můžete v současné době žádat příslušnou ohlašovnu městského úřadu, aby zrušila záznam Vašeho bývalého druha o trvalém pobytu ve Vašem domě, přičemž musíte zejména dosvědčit své vlastnictví nemovitosti. Ohlašovna totiž může, v souladu s § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby (tedy Vás) uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.

Mgr. Marta Hrubešová
advokátní kancelář
Národní 3003, 407 47 Varnsdorf
hrubesova.m@interdata.cz
tel.: 412 374 451
mobil: 606 880 712, 603 578 491

Tisk Tisk | E-mail E-mail