Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

S řediteli příspěvkových organizací se otřásají židle

autor: gdo

Ústecký kraj zahájil prověřování schopností ředitelů svých příspěvkových organizací ve zdravotnictví a v zařízeních sociální péče a v souvislosti s tím již Rada Ústeckého kraje vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitelů šesti zdravotnických zařízení. Zároveň odvolala k 31.12.2003 stávající ředitele těchto příspěvkových organizací z jejich funkcí. Toto opatření se dotklo Dětského domova Rumburk, Psychiatrické léčebny Petrohrad, Kojeneckého ústavu Most, Nemocnice Teplice, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Územního střediska záchranné služby v Ústí nad Labem. K tomu byli odvoláni i ředitelé Zdravotnické záchranné služby v Teplicích, Žatci a Děčíně.

„Nebylo by správné v tomto postupu hledat snahu rady vyměnit ředitele za každou cenu,“ uvedl náměstek hejtmana Zdeněk Lavička k otázce odvolání devíti ředitelů, „ale potřebujeme kvalitní vedení našich příspěvkových organizací. Na vedoucích místech těchto zařízení chceme lidi s nezpochybnitelným mandátem. Stávající ředitelé se samozřejmě mohou do konkursu přihlásit s ostatními uchazeči.“

Kromě toho radní nyní zvažují, která zařízení má kraj zájem i nadále zřizovat. Lze předpokládat, že jejich počet bude omezen a ta zařízení, o něž nemá kraj zájem, budou převedeny pod jiného správce. „Myslíme si, že například domovy důchodců by měly provozovat obce a kraj by měl být metodickým orgánem,“ objasnil jeden ze záměrů krajské sociální politiky náměstek hejtmana Lavička. Tento postup naopak zatím nebude uplatňovat krajský odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitelé 165 školských příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem byli (až na výjimky z celkem 13 konkursů pořádaných krajským úřadem od roku 2002) jmenováni buď ministerstvem školství, nebo místně příslušným školským úřadem. „Práci ředitelů prověřuje každodenní spolupráce s krajským školským odborem. Vedle toho provádíme namátkové kontroly,“ uvedl radní Pavel Kouda. „Navíc pokud chceme uvolnit z funkce ředitele školského zařízení, musíme požádat o souhlas ministerstvo školství,“ uzavřel člen Rady Ústeckého kraje Pavel Kouda.

Tisk Tisk | E-mail E-mail