Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ústecký kraj bojuje proti vysoké nehodovosti

autor: gdo

Nejvíce rizikových míst v silniční dopravě bylo určeno na Ústecku, Teplicku a Litoměřicku, nejméně na Mostecku.

Jeden ze způsobů snížení nehodovosti na silnicích Ústecka se nyní snaží prosadit ve spolupráci s obcemi, ministerstvem dopravy, Policií ČR a ÚAMK Praha Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podnětem byla žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vyhodnocení nehodových lokalit na silnicích II. třídy v Ústeckém kraji s ohledem na stav komunikací.

Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu proto předal zástupcům pověřených obcí mapové a tabulkové podklady s vyznačením 183 nehodových míst na silnicích I. a II. třídy v kraji, zhotovené podle údajů Policie ČR a ŘSD ČR. Jedná se o lokality, ve kterých byly na území Ústeckého kraje dopravní nehody jednak nejčastější, nebo při nich došlo k vysokým škodám na zdraví a majetku.

Po výběru lokalit by například změnou dopravního značení na těchto místech nebo určitým stavebně-technickým zásahem bylo možné dosáhnout nápravy, a to zřejmě ještě v tomto roce.

Některé z rizikových úseků si ovšem vyžádají zařazení do rozsáhlejších investičních dopravních projektů v příštích letech.

Nejvíce rizikových míst v silniční dopravě bylo určeno na Ústecku, Teplicku a Litoměřicku, nejméně pak na Mostecku.

Ve Šluknovském výběžku patří mezi nejrizikovější oblasti silnice II/263, kde jsou vyznačena hned čtyři nebezpečná místa, mezi nimi i křižovatka „U Labutě“ a mostek přes Mandavu a křižovatka na třídě 9. května. Úsekem častých nehod je označována i silnice II/266 vedoucí z Rumburka do Šluknova a přímo postrachem pro záchranáře je silnice II/265 z Krásné Lípy do Varnsdorfu, zejména oblast Studánka nad Varnsdorfem.

K dalším velmi rizikovým místům bezesporu patří státní silnice I/9 vedoucí z Horního Jindřichova přes kopec Šébr do Svoru.

Koncem října by v Kytlicích mělo proběhnout jednání všech zúčastněných stran, při kterém by mělo být určeno, kterých nehodových míst na Ústecku se budou v roce 2004 opravy a změny týkat a v jakém rozsahu budou realizovány.

Tisk Tisk | E-mail E-mail