Smlouva o smlouvě budoucí

Tištěné noviny 20/2003 | 20. 11. 2003 | Nezařazené

autor: gdo

Město Rumburk uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí se společností SVS, a.s.

Místostarosta města Darek Šváb byl zastupitelstvem města pověřen k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Rumburk a akciovou společností Severočeská vodárenská společnost. Tuto smlouvu schválilo na svém posledním zasedání Zastupitelstvo města Rumburka.

Předmětem smlouvy je převod vodohospodářských děl vzniklých při budování vodohospodářské infrastruktury Průmyslové zóny z majetku města na společnost SVS. Jedná se o vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30. listopadu 2003, a to ve výši 7.842 mil. korun. Společnost SVS, a.s., v níž Město Rumburk vlastní značný balík akcií, se podílela z 30 % na  spolufinancování realizace projektu. Celkové náklady na vybudování vodohospodářských sítí na Průmyslové zóně se vyšplhaly na 26.139 milionů korun.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/11/20/smlouva-o-smlouve-budouci/