Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Motokrosová dráha nesmí obtěžovat

autor: gdo

Článek o motokrosovém sportu v Rumburku, který vyšel v minulém čísle Rumburských novin, vyvolal spoustu dotazů a polemik. Ne všichni právě tyto aktivity vítají. Obavy ze zvýšené hladiny hluku a prachu mají obyvatelé Bezručovy ulice, v jejichž blízkosti by, podle pana Pospíšila, měla motokrosová dráha být. Svůj nesouhlas vyjádřili i dvěma peticemi adresovanými Radě města Rumburka, a ta se jejich připomínkami a stížnostmi již několikrát zabývala.

„Nikdo nechce bránit rozvoji tohoto sportu, naopak panu Pospíšilovi velice fandíme,“ vysvětluje starosta města Ing. Sykáček. „Na druhou stranu ale musíme brát ohledy i na ostatní občany, a to zejména ty, kterým by motokrosová dráha v blízkosti jejich obydlí mohla znepříjemňovat život. Proto se tímto problémem zabývala i rada města i zastupitelstvo a jejich rozhodnutí je jasné: Ano, motokros má v tomto městě zelenou, ale je třeba pro tuto aktivitu vyhledat vhodnější lokalitu, která bude i v souladu s územním plánem. Svůj názor na věc pak budou moci občané vyjádřit na veřejném projednávání změn územního plánu města,“ dodává starosta.

Místo, které si pan Pospíšil vyhlédl pro vybudování motokrosové dráhy, nemůže podle územního plánu tomuto účelu sloužit. A to i z toho důvodu, že tato lokalita je součástí významného krajinného prvku navazujícího na nově rekonstruovaný Pivovarský rybník. Navíc pro vybudování dráhy v této lokalitě nebylo vydáno potřebné rozhodnutí a zamítavé stanovisko k tomu zaujal i odbor životního prostředí.

Pokud se najde vhodná lokalita, bude tato zapracována do připravovaných změn územního plánu. V žádném případě však nebude vybráno takové místo, kde by provoz motokrosové dráhy obtěžoval občany a poškozoval životní prostředí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail