Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obchodní akademie přichází s novým typem studia

autor: Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Obchodní akademie a Obchodní škola v Rumburku připravuje pro školní rok 2004/2005 několik zajímavých studijních novinek, jednou z nich je otevření nového a perspektivního oboru – ekonomického lycea. Tento typ studia běžně existuje v zemích EU, nejvíce však ve Francii a rumburská obchodní akademie se chce i tímto způsobem ještě více přiblížit evropskému školství. Zároveň tak vychází vstříc novým tendencím v českém školství, především posilováním všeobecné složky vzdělání, schopností komunikace a práce s informacemi. Je přínosem pro ty studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole, ale i pro ty, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání. Ekonomické lyceum je výsadou obchodních akademií (a nikoli třeba gymnázií), neboť tím je dána záruka dostatečné úrovně odborné složky výuky, zejména vyšším podílem přírodovědných a společenskovědních předmětů. Toto čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kromě lycea připravuje akademie další novinku, a to ve spolupráci se soukromou Obchodní akademií Ekonom v Litoměřicích. Od 1. září 2004 tak bude v Rumburku otevřen nový obor dálkového maturitního studia obchodní akademie, nikoli však pětiletý, ale tříletý.

Pro absolventy ZŠ bude v případě dostatečného zájmu znovu otevřen dvouletý studijní obor „obchodní škola“, který je zakončen závěrečnou zkouškou a již tradiční maturitní obor „obchodní akademie“, kde si studenti po ukončení 3. ročníku mohou volit ze dvou odborných zaměření – „management a výpočetní technika“ a „marketing a cestovní ruch“.

Případné dotazy ke všem typům studia vám rádi v obchodní škole zodpoví buď při osobní návštěvě, nebo telefonicky na čísle 412 332 434, případně e-mailem na adrese info@oarbk.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail