Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Budoucí kadeřnice už nemusí za vzděláním až do Děčína

autor: Pavel Špaček

Mezi slečnami „deváťačkami“ vyvolala značnou pozornost informace, že budoucí kadeřnice ze Šluknovského výběžku se už nebudou muset na toto povolání připravovat v Děčíně nebo ještě dále, ale ve Varnsdorfu. Pro žákyně to bude znamenat hodně výhod, pro rodiče značné finanční úspory. Přípravu by měla zajišťovat Střední odborná škola, SOU, OU a PrŠ Bratislavská ul. ve Varnsdorfu. Ředitel této školy Ing. Petr Jakubec nám k tomu podal bližší informace:

„Ano, již od 1. září 2004 zahájíme na naší škole přípravu pro patnáct žákyň a možná i žáků v oboru „kadeřník“. A za tři roky ukončí toto studium, a já doufám, že úspěšně, závěrečnými zkouškami. Vzhledem k očekávanému rozšiřování sektoru služeb v souvislosti s rozvojem celého regionu předpokládám, že po ukončení studia najdou velmi rychle dobré uplatnění.“

Tak atraktivní obor jistě vyvolá zájem. Nemáte však obavy, že vaše klasické textilní obory se tak už úplně stanou popelkou?

„Již z formulace této otázky vyplývá několik omylů. Naše škola vznikla v současném pojetí už v druhé polovině devadesátých let sloučením několika vzdělávacích zařízení. Za klasické obory tak kromě těch textilních můžeme považovat i obory z oblasti stravování – tedy kuchaře, číšníky a servírky. Mylný je i názor, že oděvní a textilní obory mají odzvoněno. Naopak, právě po těchto profesích je dnes největší poptávka na trhu práce a myslím, že je jen otázkou času, kdy si to žáci základních škol a jejich rodiče uvědomí. A když už jsme u té atraktivity. Děvčata například připravujeme na naší škole v oboru kosmetička. Po čtyřech letech přípravy v jistě velmi atraktivním oboru získávají dokonce maturitní vysvědčení. A to nemluvím o klasických studijních oborech střední školy.“

Naopak, hovořte. Lze předpokládat, že o získání maturity bude stále větší zájem. Co obsahuje vaše vzdělávací nabídka?

„Ve studijních, tzn. maturitních oborech se dnes připravuje většina našich studentů. Letos budou maturovat první absolventi oboru „Hotelnictví a turismus“ se specializacemi na cestovní ruch a provoz hotelů. Tradiční obor je „Management textilu a oděvnictví“ se specializacemi oděvní návrhářka, zahraniční obchod, asistent podnikatele. Studovat u nás lze i Informatiku v ekonomice zaměřenou jak na státní, tak na podnikatelskou sféru. Zájem je i o dvouleté maturitní nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. A to i proto, že jako jedna z mála škol jej organizujeme vedle denního studia i dálkovou formou.“

Deváťáky samozřejmě zajímá, jakou mají šanci u vás na přijetí?

„Opět opravím otázku. Jsme takzvanou polyfunkční školou. Vedle již zmíněných učebních a maturitních oborů předkládáme zájemcům širokou nabídku dvou a tříleté přípravy i dětem, kterým různé důvody a problémy neumožnily řádně dokončit devátou třídu základní školy. Proto máme v názvu i Učiliště a Praktická škola. A k tomu přijímacímu řízení. Myslím, že šance na přijetí je velká. Jsme sice školou, kterou navštěvují žáci i z velmi vzdálených míst, ale naším hlavním cílem je připravovat žáky z našeho regionu. A to i proto, že rozvoj Šluknovského výběžku, spojený například s rozvojem cestovního ruchu, bude zanedlouho odborníky vyžadovat. A to se týká i těch studijních i učebních oborů, které jsme nazvali atraktivními. Například na „Hotelnictví a turismus“ jsme vloni z přihlášených 54 žáků přijali 46. Na jiných školách je zcela běžné, že je v tomto oboru přijímán jeden žák ze dvou až tří uchazečů. Ale pozor, značná pravděpodobnost přijetí neznamená nižší nároky při přípravě. To bychom ztratili velmi brzy u veřejnosti svůj kredit. Zatím se nám daří, že školu opouštějí absolventi s dobrými dovednosti a znalostmi, kteří bez problémů získávají zaměstnání a vedou si v něm dobře.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail