Nadace EURONISA rozděluje nadační příspěvky

Tištěné noviny 04/2004 | 26. 2. 2004 | Nezařazené

autor: rd

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů NIF, benefičních akcí a darů sponzorů. Podporovány budou projekty v oblastech sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách www.euronisa.cz . Uzávěrka přijímání žádostí je 26. dubna 2004 do 16 hodin. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa. Vyloučena jsou politická hnutí či strany a fyzické osoby. Doporučujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali ještě před podáním žádosti s Lydií Halamovou (telefon: 485 251 953 nebo e-mail: nadace@euronisa.cz ). Pro více informací kontaktujte p. Petra Dušáka, 602 103 106, 485 102 753, p.r@euronisa.cz .

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/02/26/nadace-euronisa-rozdeluje-nadacni-prispevky/