Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk hospodaří lépe než se předpokládalo

autor: gdo

O více než devět milionů korun je lepší výsledek hospodaření města Rumburku za rok 2003, než předpokládal rozpočet. To je způsobeno především vyššími daňovými příjmy v závěru roku oproti očekávání, a to o necelých 2,22 milionů korun a vyšším plněním nedaňových příjmů o necelých 1,9 mil. Například se očekávalo, že příjmy z vlastní činnosti (sběr a svoz komunálního odpadu a tříděných odpadů, poplatky za parkovací místa, splátky půjček ze sociálního fondu, a další) přinesou do městské pokladny 5,343 milionů korun, ale konečná částka byla o 758 tisíc korun vyšší. Částkou 88 tisíc přispěly do městské kasy pokuty vybrané městskou policií, i když předpoklad byl jen 60 tisíc. Ale i příjmy z prodeje neinvestičního majetku a z pronájmu majetku mají velký podíl na pozitivním hospodaření města. K tomu je ovšem nutné připomenout i efektivnější nakládání s finančními prostředky. Čerpání běžných výdajů bylo významně nižší, a to přibližně o 4 miliony korun.

V souladu se schváleným rozpočtem čerpalo město investiční úvěr, a to ve výši 17,564 milionů korun, ale nebylo nuceno sáhnout po možnosti využití revolvingového úvěru, jehož maximální limit je 15 milionů korun. Naopak, stav finančních prostředků na bankovních účtech vzrostl oproti předpokladu na 7,499 milionů korun. Město tak má v současnosti dostatek vlastních finančních prostředků.

V současné době je Rumburk zatížen pouze 4% mírou dluhové služby, čímž se řadí mezi jen několik málo měst v republice s takto dobrým výsledkem. Tento stav trvá již třetí rok. Jen pro srovnání, ještě v roce 1998 byl ukazatel zadluženosti města Rumburku 18 %.

Tisk Tisk | E-mail E-mail