Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští boj s kriminalitou nevzdávají

autor: gdo

Již několik let je v Rumburku realizován projekt prevence kriminality. V roce 2003 město vložilo do tohoto projektu necelých 1,8 milionu korun, státní dotace činila 399 tisíc korun.

Jedním z pilířů prevence kriminality ve městě je činnost Farní charity Rumburk a zvláště její program „Žijeme spolu“. Cílem tohoto programu je vytvořit zázemí dětem a mládeži z ohroženého prostředí, učit je samostatnosti, zařazovat je do společnosti formou pracovních a společenských aktivit. Děti předškolního věku z romských a sociálně slabších rodin jsou třikrát týdně v charitě připravovány na vstup do školního zařízení. Učí se zde základním hygienickým návykům, zásadám slušného chování, učí se různé písničky, básničky, výtvarné techniky, barvy a tvary, učí se samostatnosti, cvičí si jemnou motoriku a zdokonalují se v soustředění na práci a výuku. Projekt „Žijeme spolu“ vznikl již v roce 1999 jako reakce na potřeby dětí a mládeže „z ulice“, která nechtěla nebo z finančních důvodů nemohla být organizována v jiných zařízeních (DDM, sportovní a jiné kroužky ve školských zařízeních), a za pět let své existence si může na své konto připsat mnoho úspěchů. Především však snížení kriminality dětí a mládeže a smysluplné využití jejich volného času.

Kromě toho poskytuje farní charita také poradenskou činnost a asistenci při řešení tíživých životních situací, pomáhá občanům při jednání s úřady a ve spolupráci s Úřadem práce v Rum-burku pomáhá jednotlivcům s výběrem a zařazením do pracovního či učebního procesu. Pro rok 2004 počítá Farní charita Rumburk se zachováním své činnosti a svých stálých aktivit a akcí, kterých se jen v minulém roce konalo více jak třicet.

Nad bezpečností občanů bdí systém bezpečnostních kamer, který obhospodařuje a vyhodnocuje Městská policie Rumburk. V minulém roce došlo k rozšíření prepozic čtyř kamerových bodů, díky čemuž je monitorována daleko větší oblast než tomu bylo dosud. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti lidí i jejich majetku v monitorovaných lokalitách. Pro rok 2004 počítá vedení města s propojením kamerového systému MP Rumburk s Policií ČR v Rumburku. Díky tomu by mělo dojít k ještě lepší spolupráci mezi oběma bezpečnostními složkami a k účinnější ochraně města a jeho občanů před kriminálními živly.

rn0408_1
Rozšířením prepozic kamerových bodů se zvýšila jejich schopnost monitorovat větší území, což by mělo vést k větší bezpečnosti v rumburských ulicích. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail