Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jarní sčítání zvěře neminulo ani rumburské myslivce

Zákon o myslivosti každoročně ukládá myslivcům provést jarní sčítání zvěře. Po obdržení termínů z krajského úřadu jsme v našem rumburském správním obvodu již podruhé zahájili tuto náročnou mysliveckou akci. Sčítání jsme prováděli o sobotách 31.1., 14.2. a 28.2. Prostředního termínu jsme ještě využili k podání medikovaného krmiva pro odčervení zvířat.

Dnešní myslivost je především chovatelskou záležitostí. Lov plánujeme s ohledem na dostatek potravy (úživnost), úkryt a další životní podmínky, které může dané území (honitba) poskytnout. Proto se stanovují jarní normované stavy zvěře jako stavy výchozí a přebytečná zvěř musí být odlovena. V opačném případě by její přemnožení narušilo velmi citlivou ekologickou rovnováhu v přírodě. Důsledky by na sebe nenechaly dlouho čekat: výrazné poškození lesních porostů, choroby, úhyny zvěře ap.

Účel sčítání je tedy více než zřejmý. Ale jak na to? Cožpak je možné počítat plaché laně a srny jako třeba domácí zvířata ve stáji? Přirozeně ne. Využíváme tedy především poměrně pravidelných cest zvířat za potravou, v tomto případě do krmelců. Každý myslivec sleduje okolí jednoho z těchto krmných zařízení zpravidla celý týden. V den sčítání pak vyrazí myslivci do honitby společně, aby svá pozorování vzájemně porovnali. Výsledek, který předloží myslivecký hospodář úřadu a držiteli honitby, samozřejmě nemůže být matematicky přesný, k plánování lovu však podle dlouhodobých zkušeností vyhovuje.

Čtenář je již bezpochyby zvědavý, kolik zvířat jsme letos napočítali. Předkládám mu tedy několik čísel. V 18 honitbách našeho obvodu o průměrné výměře přes 1.000 ha myslivci napočítali 56 kusů zvěře jelení, 52 daňčí, 12 mufloní, 724 srnčí, 151 divokých prasat, 363 zajíců a 31 bažantů. Žhavou novinkou jsou dva kamzíci horští, spatření v jižní části našeho obvodu. Exotickou, ne příliš žádoucí součástí fauny je psík mývalovitý. Výskyt rysa ostrovida je opředen tajemstvím hvozdů Národního parku Českosaské Švýcarsko.

Z opeřených obyvatel našeho území ornitologové hlásí výskyt vzácného dravce luňáka červeného a přelety orla mořského. Bydlí u nás rovněž chřástal polní, evropsky ohrožený druh. Myslivci pozorovali jeřába popelavého. Tento krásný, volavce podobný pták hnízdí na rybnících sousedního regionu od roku 1995.

V současné době v našem zeleném cechu uzavíráme myslivecký rok a připravujeme se na přehlídku trofejí ulovené zvěře. Ta podá svědectví o kvalitě chovatelské práce a umožní její srovnání v rámci okresu. Uskuteční se o Velikonocích (8. – 13. dubna) opět ve Šluknově, tentokrát v prostorách Střední lesnické školy Šluknov, oslavující letos své padesátiny. Srdečně Vás všechny zveme!

Za myslivce správního obvodu Rumburk
Ing. Josef Zibner
státní správa myslivosti odboru životního prostředí

Tisk Tisk | E-mail E-mail