Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prevence kriminality v polygrafickém učilišti

autor: Bc. Lenka Obergruberová

V rámci „Minimálního programu prevence sociálně negativních jevů“, který je v současnosti realizován na každé základní a střední škole, proběhla na domově mládeže Středního odborného učiliště polygrafického Rumburk beseda zaměřená na prevenci kriminality. Besedu, které se zúčastnilo čtyřicet studentů převážně prvního ročníku, vedla Mgr. D. Žáková z obvodního oddělení PČR v Rumburku a sociální kurátorka MěÚ Varnsdorf paní Cupáková. Tématy besedy byla práce policie a práce sociálních kurátorů s problémovými dětmi a mládeží a jejich rodinami, dále pak seznámení se se základními pojmy, jako je trestný čin, odpovědnost apod., nechyběly ani informace o drogách a následcích jejich zneužívání, problematika znásilnění atd. Beseda studenty zaujala, protože se nejednalo o pouhý nezáživný výklad, ale zúčastnění měli možnost slyšet celou řadu případů, se kterými se obě ženy, které besedu vedly, ve své praxi běžně setkávají.

Vím, jak na mnoha školách hledají, jaké přednášky a besedy mohou zařadit do svého Minimálního programu prevence kriminality, proto bych chtěla všem metodikům prevence tuto akci doporučit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail