POZVÁNKA

Tištěné noviny 07/2004 | 7. 4. 2004 | Nezařazené

autor: rd

na 11. zasedání zastupitelstva města Rumburku, které se koná ve čtvrtek 8. dubna 2004 od 15.30 hodin v sále Městské knihovny v Rumburku

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 3. Zpáva o činnosti RM od 10. zasedání ZM
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 5. Majetkové záležitosti města
 6. Ekonomické záležitosti města:
  a) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od 1.1.2004 do 29.2.2004
  b) Návrh na rozhodnutí o poskytnutí příspěvků a dotací z rozpočtu města Rumburk na rok 2004
  c) Rozpočet města Rumburk na rok 2004
 7. Diskuze
 8. Závěr zasedání

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/04/07/pozvanka-18/