Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace k volbám do Evropského parlamentu

autor: rd

Volby do Evropského parlamentu pro-běhnou ve dnech 11. a 12. června 2004. V těchto volbách mohou volit kromě občanů ČR i občané jiných členských států, pokud mají na území ČR povolený pobyt, dosáhli věku 18 let a jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu EU může u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, požádat nejpozději do 2. května 2004 do 16.00 hod. o zápis do tohoto seznamu. Žádost je možno podat osobně i písemně. I při těchto volbách bude v našem městě fungovat 9 stálých volebních okrsků. Starosta města stanovil 7.4.2004 minimální počet členů okrskových volebních komisí na 5. Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do EP byla zaregistrována, mohou delegovat nejpozději do 12.5.2004 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. V případě, kdy minimální počet členů OVK nebude takto naplněn, jmenuje na neobsazená místa další členy starosta, který také do 1.5.2004 jmenuje zapisovatele OVK.

Pokud mají občané zájem seznámit se s různými informacemi k těmto volbám, mohou tak učinit na webových stránkách www.mvcr.cz ikona volby.

Tisk Tisk | E-mail E-mail